Gem stamceller fra navlesnoren i Danmark og Norge

En investering i fremtiden for hele familien

Stamceller fra navlesnoren

Hvad er stamceller?

Stamceller er ikke-specialiserede celler som findes i alle flercellede organismer. Stamceller har to egenskaber, som gør dem helt særlige i forhold til andre celletyper. Dels kan stamceller gennemgå et ubegrænset antal celledelinger (mitoser) og dels har stamceller evnen til at modnes (differentiere) til flere celletyper.

Stamceller er derfor en form for moderceller og de betegnes derfor også ofte som "livets byggesten".

Et menneske består af omkring 100 billioner individuelle kropsceller, som kan opdeles i omkring 200 forskellige celletyper. Alle disse stammer fra én enkelt stamcelle – nemlig den befrugtede ægcelle. At en hel person - et nyt levende væsen - udvikler sig fra dette på omkring 40 uger, som en graviditet typisk varer, er et af naturens mirakler.

Efter at ægcellen er befrugtet (nu kaldet zygoten), starter en celledeling i et gevaldigt tempo. Inden for tre til fire dage udvikler zygoten sig til en blastocyst - og derfra selve embryonet. I denne ganske korte periode er stamcellerne totipotente og den slags „all-round-celler”, der er i stand til at udvikle sig til en hvilken som helst specifik celletype.

Når de embryonale celler deler sig og fosteret udvikles bliver stamcellerne mere differentierede og laver mere specialiserede celler.

Embryonale stamceller bliver til føtale- og senere voksenstamceller. Voksenstamceller påtager sig en livsvigtig rolle i den menneskelige organisme, fordi de til en vis grad kan hele og regenerere (forny) beskadiget kropsvæv og celler.

Kun én gang i livet, kan stamceller høstes uden der skal gøres nogen former for indgreb - og det er i forbindelse med fødslen!

To søskende og en stor succes

I en alder af tre blev Jan fra Tyskland syg med aplastisk anæmi. Det er en sjælden sygdom, hvor bloddannelsen i knoglemarven er stærkt nedsat. Eftersom Jans mor var gravid med familiens andet barn- Jans kommende lillebror, var det oplagt, at følge lægernes råd og vælge at få gemt stamceller fra det nye barns navlesnor. Søskendestamceller matcher nemlig med en høj sandsynlighed hinanden, nemlig 1:4

Flere muligheder for fremtiden med et stamcelledepot i Leipzig

Som stamcellebank med omkring 100 ansatte leverer Vita 34 professionelle stamcelleydelser- fra selve opsamlingen, gennem behandling og opbevaring til professionel udlevering. Mere end 230.000 kunder fra mere end 20 lande har allerede taget stilling til deres familiers fremtid og sundhed ved at opbevare stamceller fra navlesnoren hos Vita 34.

Hvorfor opbevare stamceller?

Navlesnorsblod

Navlesnorsblod er en meget vigtig stamcellekilde med stor medicinsk interesse. Bloddannelsesforstyrrelser som leukæmi eller anæmi, og forskellige sygdomme i immunsystemet, kan i mangle tilfælde behandles med succes ved hjælp af stamceller fra navlesnoren.

Navlesnorsvæv

Ud over kollagen og hyaluronsyre indeholder navlesnorsvævet et stort antal af de såkaldte mesenkymale stamceller. Mesenkymale stamceller er unge umodne bildevævsceller, som har et stort potentiale inden for den regenerative medicin.

Hvis disse celler gemmes fra navlesnoren, er de særligt unge og vitale i forhold til de stamceller, som fx. kan høstes fra voksnes fedtvæv.

Behandling af forskellige ledsygdomme med stamceller fra navlesnorsvæv finder allerede sted i kliniske studier.