Alt på Norsk - FAQ og mer

Hvem er Save Stem Cell Center?

Save Stem Cell Center er en privat stamcellebank, som tilbyr oppsamling og oppbevaring av stamceller fra nyfødte barns navlestreng.

Save Stem Cell Center er samarbeidspartnere til tyske Vita 34 AG, som er en av de største og den mest erfarne private stamcellebank i Europa.

Save Stem Cell Center opererer i Danmark og Norge. Vi overtok denne service og funksjon etter Vita 34 ApS i oktober 2018, da de valgte å opphøre med å være den direkte aktør på det nordiske marked.

Vårt personale består av mange av de tidligere medarbeiderne fra Vita 34 Nordic. Derfor kan vi forsikre dere med at vår erfaring i bransjen går mere end 10 år tilbake.

Hvor opererer Save Stem Cell Center?

Ut over at vi dekker hele Danmark med vår oppsamlerservice, så har vi også som den eneste biobank tillatelse fra det norske helsedirektorat til å operere i Norge.

I Norge har vi for øyeblikket våre egne oppsamlere kun i Oslo området. Derfor kan vi tilby til dere i og omkring Oslo, denne service. Så i forbindelse med fødselen, har vi eget personale som kommer og samler opp stamcellene fra navlestrengen.

Vi arbeider også under høytrykk med å få flere agenter/oppsamlere i flere av de større byene.

Hva gjør jeg, hvis jeg ikke skal føde i Oslo-området?

Såfremt du ikke skal føde i Oslo, ber vi deg kontakte oss for å høre om dine muligheter. Vi utvider hele tiden vårt korps av eksterne konsulenter/stamcelle oppsamlere.

Hvordan blir jeg kunde?

Når du og din partner/familie i løpet av graviditeten har besluttet dere for at barnets stamceller fra navlestrengen skal gjemmes, skal dere opprette dere som kunde i vår kundedatabase og bestille en såkalt fødselspakke.

Hvordan er prosessen?

Oppsamling og oppbevaring av stamceller fra navlestrengen foregår gjennom flere trinn:

Det første trinn for å bli kunde består i at du/dere skal kjøpe en fødselspakke. Her skal du/dere velge om pakken skal inneholde utstyr til å samle opp stamceller fra én stamcellekilde eller om dere ønsker stamceller gjemt fra to stamcellekilder.

‘SavePlus’ kalles den pakken, hvor vi sikrer stamceller fra én stamcellekilde, nemlig navlestrengsblodet.

‘SavePlusCordTissue’ kaldes den pakken, hvor vi sikre stamceller fra to stamcellekilder, nemlig både navlestrengsblod og navlestrengsvev.

Hva er forskjellen på ‘SavePlus’ og ‘SavePlusCordTissue’?

For kort å fortelle hva forskjellen er på våre to pakker, skal man se på de forskjellige typer av stamceller, som kommer fra de forskjellige kilder fra navlestrengen.

I navlestrengsblodet finnes en stor mengde av de bloddannende stamceller (de såkalte hæmatopoietiske stamceller). Stamceller fra denne kilden brukes til behandlinger som relaterer seg til vårt blod- og immunsystem. Seneste forskning peker på at de også kan være med å reparere skader i hjernen som er oppstått etter oksygenmangel, som f.eks. har ført til cerebral parese.

Over hele verden brukes stamceller fra navlestrengsblod som standard for mer enn 80 forskjellige sykdommer, og det er gjort mer enn 45 000 transplantasjoner med navlestrengstamceller.

Hvis du ønsker å lagre stamceller til ditt barns fremtid, kan du også velge å lagre stamceller fra navlestrengsvev. I dette vev er det en høy konsentrasjon av de såkalte bindevevsstamceller. Bindevevsstamceller kan utvikles til en rekke forskjellige vevstyper (f.eks. hjertevev, muskler, fett vev, sener, brusk, hud, etc.), og disse cellene er spesielt interessante i regenerativ medisin, da cellene kan hjelpe kroppen med å gjenoppbygge/reparere skader på og i vev.

Hva koster fødselspakken?

Prisen for en fødselspakke er DKK 1.995, uansett hvilken pakke du velger.

Hvordan bestiller jeg fødselspakken?

Du bestiller fødselspakken her:

 

Levering av fødselspakken

Når du har bestilt fødselspakken, sender vi den hjem til din hjemmeadresse. Du vil få en melding fra transportfirmaet omkring leveringen.

Once we receive your order, we will prepare and send the collection kit to your home address. When you receive this personal collection kit, it must be stored in a normal room temperature.

Du vil også motta en faktura for kjøpet på din e-mail.

Når du har mottatt pakken, vil du finne et velkomstbrev under lokket. Der står det noen instruksjoner omkring registreringen av kassens egen SE-kode. Vi har også vedlagt et dokument, som du kan vise frem til personalet på det sykehuset du skal føde.

Fødselspakkene våre inneholder alt det nødvendig utstyr som jordmoren/ oppsamleren vår har bruk for når vi samler inn stamceller. Derfor er det viktig at du tar den med til sykehuset når du skal føde.

Kontakt til Holtline – når skal jeg ringe?

Det er veldig viktig at du/ din partner tar kontakt med vår 24-timers Hotline på +45 88448000 når fødselen går i gang (veer eller vannavgang, eller hvis du har planlagt tid f.eks. igangsetting eller keisersnitt).

Når fødselen går i gang og sykehuset har sagt at du skal komme inn, så kontakt oss med det samme. På den måten kan oppsamleren vår gjøre seg klar til å dra, og hun kan være der når tiden er inne.

Når kommer oppsamleren til sykehuset?

Såfremt vi må være tilstede med eget oppsamlerpersonale, vil vakten på våre Hotline kontakte oppsamleren og sende hende avsted til ditt fødested. Hun vil så kunne være fremme cirka 30 minutter før vi forventer, at barnet blir født.

Når oppsamles stamcellene?

Stamcellene fra navlestrengsblodet, kan sikres når barnet er født og navlestrengen er klippet over.

Oppsamlingen av stamceller krever ikke at det foretas en tidlig avnavling. Som WHO anbefaler, vet vi også at når navlestrengen klippes etter 1-3 minutter, vil barnet ha fått den største delen av blodet fra det føtale kretsløp. Det restvolumet som er tilbake i morkaken og navlestrengen, er fortsatt så friskt at det lett kan samles opp, og stamcellene er dermed sikret.

Stamcellene fra navlestrengsvev sikres først når morkaken er kommet ut.

Hva skal sykehuspersonalet vite?

Vi anbefaler at du informerer sykehuspersonalet om at dere vil lagre stamcellene, og at det vil komme en godkjent oppsamler som vil ta seg av dette.

Ut over dette må du/ dere gjerne vise dem det dokumentet som vi har vedlagt i din fødselspakke.

I dokumentet står det hvordan og når vi anbefaler avnavling for å tilgodese både barnet og en vellykket stamcelleoppsamling.

Hva hvis det plutselig oppstår en akutt hendelse under fødselen (f.eks. akutt keisersnitt)?

Hvis fødselen plutselig skulle resultere i et akutt keisersnitt, er det viktig at din partner kontakter våre Hotline med det samme. Da får vi mulighet ftil å sende vår oppsamler raskt av gårde. Samtidig henviser vi til det dokument, som er vedlagt i deres fødselspakke, som viser hvordan vi anbefaler avnavling.

Såfremt sykehuspersonalet kan assistere ved nødoppsamling, er det likeledes vedlagt et dokument med noen illustrasjoner som viser hvor lett stamcellene kan sikres.

Man kan alltid spørre sin jordmor om hun vil være behjelpelig med å foreta en nød- oppsamling samtidig med hun allikevel skal ta de andre standardblodprøver fra navlestrengen. Når man er vant til å jobbe med navlestreng og ta blodprøver, tar det kun 1-3 minutter å sikre blodet etter fødselen. Så langt deres jordmor er villig til å yte den lille ekstra oppgave, vil det være en god idé å pakke ut tingene fra fødselspakken, så hun ikke skal belastes med flere arbeidsoppgaver.

Vi forsøker naturligvis alltid å komme frem med eget personale så langt det ikke er avtalt annet før fødselen.

Hva skjer med stamcellene etter oppsamlingen?

Som utgangspunkt vil oppsamlerne våre, i samarbeide med vår vakthavende jordmor (på Hotlinen), sørge for at pakken sendes til laboratoriet snarest mulig.

Vi tilstreber oss på å få pakken sendt til laboratoriet innenfor et par døgn, men så lenge pakken oppbevares ved stuetemperatur, kan stamcellene holde seg friske i mere enn 3 dager.

Hvor ligger laboratoriet og hvor oppbevares stamcellene?

Deres barns stamceller blir transportert til Leipzig i Tyskland, hvor de vil bli behandlet, analysert og frosset under kontrollerte forhold.

Adressen er hos Vita 34 AG:

Vita 34 AG
Deutscher Platz 5A
04103 Leipzig
Tyskland

Hva skjer når stamcellene er på laboratoriet?

Stamcellene behandles øyeblikkelig etter at det er foretatt en mottakskontroll, og her blir det foretatt forskjellige lovpliktige tester.

Når vi får bekreftet fra laboratoriet at kvaliteten er god/lever opp til våre standarder og cellene er blitt nedfrosset, sender vi deg en e-mail med informasjonen.

Når skal man betale for langtidsoppbevaring?

Når stamcellene er frosset ned, vil vi sende deg en faktura på langtidsoppbevaringen til din e-mail. Her kan dere velge oppbevaringsperioder på 20, 25 eller 50 år. Den valgte oppbevaringsperiode kan selvfølgelig alltid forlenges hvis ønsket.

Du betaler naturligvis kun for det depot/de depoter som er egnet til langtidsoppbevaring.

Når får jeg testresultater og sertifikatet?

De lovpliktige tester blir gjort over et kvartal, og når disse resultater foreligger, kommer alle testresultater omkring Medical Advisor. Dere vil så motta alle testresultatene og et sertifikat på oppbevaringen ca. 3-4 måneder etter fødselen.

Dere skal sørge for å få utfylt de kundeformularene som ligger online under deres kundeprofil. Det ligger 6 formularer som skal fylles ut. 4 før fødselen og 2 etter fødselen. Vi vil hjelpe dere løpende med å gi dere en påminnelse om dette.