Navlesnorsvæv - særligt rigt på værdifulde stamceller

Forskellige depoter fra én og samme snor

Navlesnoren er livlinen mellem mor og barn. Den indeholder 3 blodårer, hvori navlesnorsblodet pulserer mellem barn og moderkage. For at beskytte blodårerne i navlesnoren mod at blive beskadiget, klemt og trykket, er de indkapslet i navlesnorsvæv – en særlig gelelignende masse som hedder Wharton’s Jelly.

Dette navlesnorsvæv er rigt på et særligt stort antal af de såkaldte mesenkymale stamceller. Mesenkymale stamceller er bindevævsstamceller og netop denne type stamceller er af stor interesse for forskellige stamcellebehandlinger- særligt indenfor regenerativ medicin. Vita 34 er den eneste udbyder i Tyskland til opbevaring af navlesnorssvæv og den første stamcellebank, som introducerede denne type opbevaring i Norden tilbage i 2016.

Ved opbevaring af både navlesnorsblod og navlesnorsvæv får du således flere depoter og navlesnorens stamcellepotentialer udnyttes til det maksimale. 

nabelschnurblut-nabelschnurgewebe

Tværsnit gennem navlesnoren. Navlesnorens største blodåre er venen, som transporterer iltrig blod fra moderkagen til barnet. De to mindre årer er navlesnorsarterierne (arteriae umbilicales) som transporterer af-iltet blod og affaldsstoffer væk fra barnet. Det gelatinøse væv rundt om blodårerene er Wharton gelé, som fungerer som et beskyttende materiale. Navlesnoren indeholder et særligt stort antal mesenkymale stamceller.

 

Stamceller fra navlesnorsvævet 

I navlesnorsvævet er der en særlig høj koncentration af de mesenkymale stamceller. 

Mesenkymale stamceller anvendes i øjeblikket i over 500 kliniske studier verden over til f.eks. sygdomme i det vaskulære system, til autoimmune sygdomme og gigt (arthritis). Derudover kan de hæmme uønskede reaktioner i immunsystemet og dermed reducere afstødningsreaktioner, som for eksempel kan forekomme ved leukæmi efter en transplantation med fremmede blodstamceller. Den såkaldte graft-versus-host-reaktion (GvHD) er nemlig desværre stadig en frygtet komplikation. 

Det bliver  tydeligere og tydeligere, at kroppens egne (autologe) mesenkymale stamceller skal og kan anvendes bedre end fremmede (allogene) stamceller fra en donor. Forskningsområderne for regenerativ medicin er meget omfattende og meget lovende. I fremtiden håber læger og forskere at opdage og udvikle endnu mere vidtrækkende terapeutiske muligheder for sygdomme ved hjælp af mesenkymale stamceller.

 

Så hvordan fungerer det egentlig at fryse stamceller fra navlesnoren? 

Processen med at få opbevaret stamceller fra navlesnorsvævet begynder allerede på fødestuen: efter barnet er født og navlesnoren er klippet over, opsamles det blod, som er tilbage i navlesnor og moderkage i en speciel blodpose. Når moderkagen er født, klipper vores jordemoder det størst mulige intakte stykke navlesnor af moderkagen. Sammen med navlesnorsblodet sendes navlesnorsvævet med kurer til Vita 34-laboratoriet.

Forløbet omkring kunders kontakt til vores døgnbemandede vagtcentral/Hotline forud for fødslen og koordineringen af vores jordemødres arbejde i forhold til opsamling af stamceller i hele Danmark, er et system, som vi har arbejdet med længe i Norden. Vores erfaring går helt tilbage til dengang, hvor opsamling af stamceller overhovedet blev en mulighed i Danmark (2002).

Vi arbejder under et solidt kvalitetssystem og træner og evaluerer løbende, så vi kontinuerligt er tilpasset til forholdene på fødestederne. I 2016 blev det muligt i Danmark at gemme stamceller fra navlesnorsvævet. Processen med at bevare en hel navlesnor er faktisk endnu mere kompleks end at kryopræservere navlesnorsblod.

"En navlesnor kan sagtens være op til en halv meter lang og jo mere vi kan opsamle og sikre, jo flere mesenkymale stamceller kan gemmes"

Dr. Mario Lehmann (Leiter der Herstellung)

Den største udfordring ved opbevaring af navlesnorsvæv er at fjerne ​​bakterier. En fødsel er nemlig ikke steril. For at eventuelle bakterier ikke får nogen indvirkning på kvaliteten af ​​stamcellepræparatet senere, forsøger Vita 34 at minimere forureningen allerede fra opsamlingen udføres. Transport-containeren, som navlesnoren opsamles i, er ideel til dette. Den indeholder en speciel væske, som navlesnoren anbringes i så snart den er klippet af moderkagen. I laboratoriet rengøres og desinficeres navlesnoren grundigt og vaskes igen for at sikre, at de sidste bakterier er fjernet. Derefter fryses navlesnoren ved omkring -180 ° C i en speciel frysepose, som placeres i en beskyttende aluminiumskassette. 

Stamcellerne fra navlesnorsvævet bevares således i deres naturlige miljø for at sikre, at der i fremtiden er flest mulige  anvendelsesmuligheder, som også i fremtiden vil kunne tilpasses nye teknologier.

 

Mere viden om emnet

Fordele og særlige egenskaber ved navlesnorsblod

Stamceller fra navlesnorsblod er unikke, unge og særligt tilpasningsvillige. Stamcellerne som opbevares i en stamcellebank, kan anvendes i forbindelse med forskellige stamcellebehandlinger.

Opbevar stamceller fra navlesnorsblodet sikkert med Save Stem Cell Center og Vita 34

Vi har udviklet trygge og pålidelige processer og opbevaringsmetoder, så stamcellerne er tilgængelige i den bedste kvalitet for dit barn og din familie i mange år fremover.

Navlesnorsblod i moderne medicin

I tæt samarbejde med en række kendte universiteter og forskningsinstitutioner undersøger Vita 34 nye behandlingsmuligheder inden for slagtilfælde/hjerteanfald, sygdomme i det bloddannelsessystemet og type 1 diabetes.

Se priser på vores forskellige pakker

Du kan vælge enten at få opsamlet og opbevaret navlesnorsblodet alene med pakken "SavePlus" eller både navlesnorsblod og navlesnorsvæv med pakken "SavePlusCordTissue".

Vi tilbyder de to forskellige pakker med opbevaringsperioder på henholdsvis 20, 25 eller 50 år. OPbevaringsperioden kan altid forlænges, når den udløber.

Finansiering er naturligvis også en mulig via vores samarbejdspartner Basisbank. Ønsker du at vide mere om finansiering skal du kontakte os i god tid inden fødslen, så du kan blive forhåndsgodkendt.

Sammenlign priser og vilkår

OPBEVAR NAVLESNORSBLOD - OG VÆV