Imprint

Redaktion og administration

Vita34 ApS
c/o Beierholm
Knud Højgaardsvej 9
2860 Søborg
Danmark

Telefon 00800 034 00 000
info@vita34.dk

 

Management

Direktør: Falk Neukirch

 

Fraskrivelse af garantier

Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden, fuldstændighed, aktualiteten eller kvaliteten af oplysningerne på denne hjemmeside. Vi udelukker ethvert ansvar for materielle eller immaterielle skader forårsaget ved brug af de angivne oplysninger, eller ved brug af forkerte og/eller ufuldstændige oplysninger, for så vidt der ikke er tale om beviseligt forsætlig eller groft uagtsom fejl. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at ændre i oplysningerne på denne hjemmeside, eller vores hele tilbud, uden at angive en særskilt meddelelse herom. Vi har også, til enhver tid, ret til at supplere eller slette denne hjemmeside, eller til at indstille offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

 

Referencer

Hvis der på denne side forekommer referencer (“links”), direkte eller indirekte, som er uden for vores ansvarsområde, vil et ansvar for bruge af disse, fra vores side, kun kunne overvejes, såfremt vi havde kendskab til indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt i for at forhindre ulovligt indhold. Vi gør det udtrykkeligt klart, at vi ikke har nogen indflydelse på hverken design og indhold af de linkede sider. Derfor tager vi udtrykkeligt afstand fra alt indholdet på sider, der linkes til fra/til denne hjemmeside. Vi gør ikke dette indhold til vores, og udelukker ethvert ansvar for dette. Vi er heller ikke bekendt noget ulovligt indhold på de linkede sider. Endvidere medfør en omtale eller manglende omtale af eventuelle links eller deres rækkefølge ikke nogen form for anerkendelse eller mangel på samme. Et eventuelt ansvar for udbyderen af den linkede side, for dennes indhold, og især for skader som følge af brug eller manglende brug af de tilbudte data og oplysninger forbliver upåvirket heraf. De ovenstående begrænsninger gælder også til tredjeparts-poster i gæstebøger, diskussionsfora og mailing-lister.

 

Copyright/varemærkerettigheder

Vi har fuldstændig ret til alle rettigheder til objekter oprettet af os; grafik, lyd dokumenter, video-sekvenser og tekster. Enhver gengivelse eller brug af disse genstande, grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden vores udtrykkelige tilladelse. Alle rettigheder til alle varemærkerne, som er nævnt på denne hjemmeside eller på linkede sider tilhører udelukkende ejerne af disse mærker.

 

Billedtekst

Alle billeder er blevet licenseret via Shutterstock, Fotolia, iStockphoto, Gettyimages, ClipDealer og Photocase. Dette gælder ikke for billeder fra pixelio, her finder du foto-oplysninger nederst på den respektive side. 

 

Online konfliktløsning

Hjemmesiden til online konfliktløsning findes her.