Anvendelsen af stamceller

Vellykket stamcellebehandling er ikke længere science fiction

Stamceller fra navlesnoren er noget særligt. De har allerede været brugt i mere end 30.000 medicinske behandlinger og har potentiale til at revolutionere fremtidens sygdomsbekæmpelse. Over hele kloden laver man talrige kliniske undersøgelser, der viser stamcellers brugbarhed ved regenerering af beskadiget væv efter ulykker, degenerative tilstande som fx. diskusprolaps eller udforskning af kræftbehandling. 

Stamcellebehandling giver håb for mange patienter og er en vigtig behandlingsmulighed

 

Vita 34 deltager aktivt i denne udvikling. Vi har vores egen forsknings- og udviklingsafdeling, og samarbejder på tværs af Europa med førende universiteter og forskningsinstitutter om både grundforskning og anvendt forskning. Denne viden kommer også Vita 34’s kunder til gode: Den voksende viden om stamcelleforskningen gør dit barns stamcelledepot mere værd, for hver dag der går.

Cirkeldiagram over stamcellers anvendelsesområder

 

Stamceller har længe været brugt i kræftbehandling

I mere end 55 år har man brugt stamceller til behandling af alvorlige sygdomme. Især inden for kræftbehandling med høj-dosis kemoterapi, bruges stamceller. Her fjernes patientens egne stamceller fra  knoglemarven eller det perifere blod, lagres i en periode, og gives tilbage efter behandlingen. Dette minimerer bivirkningerne af den aggressive kemoterapi og understøtter regenereringen af de beskadigede celler.  

Anvendelse af stamceller inden for moderne lægevidenskab

Ud over kræft rammes mere end 100.000 mennesker hvert år af forskellige sygdomme som demens, der er en af de neurodegenerative sygdomme, hjerteanfald, slagtilfælde, gigt eller diabetes. Den livsvarige behandling medfører enorme omkostninger for sundhedssystemet. Stamcellebehandling  rummer et enormt potentiale til behandling af disse sygdomme. I fremtiden forventer eksperterne, at hver syvende person i alderen op til 70 år, vil få brug for behandling med stamceller til regenerering af syge celler eller aldrende celler og væv.

 

Stamceller, som opbevares hos Vita 34, bliver anvendt.

Transplantation af stamceller kræver enorm viden og megen erfaring. Allerede nu har man anvendt 41 stamcelledepoter, som har været opbevaret hos Vita 34. De er brugt til behandling af kræft (som leukæmi og neuroblastoma), ved fejl i bloddannelse (som aplastisk anæmi eller beta-thalassæmi), i immundefekter (som SCID eller Wiskott-Aldrich-syndrom), eller ved neonatale hjerneskader og børnerelateret type 1-diabetes.

“Vi er overbeviste om, at stamcelleforskning fortsat vil gøre store fremskridt og åbne nye muligheder for behandling af selv de mest udbredte lidelser eller aldersrelaterede sygdomme.”

Dr. André Gerth (Adm. Dir.)

Når man i øvrigt kigger på brug af stamceller i forbindelse med klinisk medicinske forsøg og undersøgelser, er Vita 34 Europas mest erfarne, private stamcellebank.

 

Mulighederne for brug af stamceller vokser

I de kommende år forventer forskerne stadig flere resultater og udvikling inden for stamcellebehandling.

Stamceller fra navlesnorsblod og navlesnorsvæv har allerede vist gode resultater i kliniske undersøgelser

 

Man har allerede brugt stamceller med succes til:

 • Sygdomme i bloddannelsen
  • Leukæmi med akut og kronisk forløb (AML/ALL eller CML/CLL)
  • Myelodysplastisk syndrom
  • Lymfom (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)
  • Aplastisk anæmi
  • Seglcelle-anæmi
  • Beta-thalassæmi
 • Immundefekter
  • SCID
  • Whiskott-Aldrichs syndrom
 • Stofskiftesygdomme
  • Mukopolysakkaridose
 • Kræft
  • Multipelt myelomatose
  • Neuroblastoma

 

Stamcellebehandlinger er testet i kliniske forsøg og medicinske tests ved følgende indikationer:

 • Auto-immun-sygdomme
  • Diabetes mellitus type 1
  • Leddegigt
  • Lupus
  • Crohns sygdom
 • Transplantat-mod-vært-reaktioner (GvHD = Graft-versus-host Disease)
 • Hjerne-sygdomme
  • Demens, navnlig Alzheimers sygdom
  • Slagtilfælde
  • Hjerneskader efter ulykker eller cancer
  • Tidlige barndomsrelateret hjerneskade (Cerebral parese)
 • Hjerte-kar-sygdomme
  • Hjerteanfald
 • Multipel sklerose
 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • Autisme
 • Høretab
 • HIV
 • Skrumpelever
 • Epidermolysis bullosa  (“sommerfuglebørn”)