Opbevar navlesnorsblod og navlesnorsvæv med VitaPlusCordTissue50

Dit dobbelte stamcelledepot i 50 år

De mesenkymale stamceller findes i særlig høj koncentration i selve navlesnoren og derfor kan I beskytte en endnu større mængde stamceller ved også at gemme stamcellerne fra selve navlesnoren – også kaldet cord tissue. Enhver person, der ved noget om dette, vil aldrig smide stamceller fra navlesnorsblod og navlesnorsvæv væk.

Vita 34 har siden 2013 tilbudt kryopræservering af navlesnorsvæv, der har stor betydning for regenerativ medicin. Udnyt muligheden for både at få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlesnorsblod samt selve navlesnoren med VitaPlusCordTissue. Med VitaPlusCordTissue50 sikrer du dit barn adgang til egne, unge stamceller i 50 år.

 

Vi står for følgende

 • Rådgivning

  • Detaljeret gennemgang af din medicinske historik
  • Vores lægers vurdering

  Sundhedsmyndighederne kræver omhyggelig registrering og vurdering af familiens sygehistorie. Det skal bruges i tilfælde af anvendelse af navlesnors-stamcellerne og af hensyn til dit barns sikkerhed. Efter en gennemgang af spørgeskemaet til moderens medicinske historik, afgør vores læger hvorvidt stamcellerne, fra et medicinsk synspunkt, kan anvendes senere.

 • Opsamling og transport af navlesnorsblod og navlesnors væv

  • Opsamling af navlesnorsblod og – væv inkl. 24/7 jordemoder assistance
  • Vita 34’s lovpligtige træning af eget jordemoder personale
  • Transport i varmebeskyttet opsamlingsemballage med specialkurér

  I god tid før fødslen, sender vi dig en særlig varmebeskyttet Vita 34 fødselspakke, med et specialudviklet opsamlingssæt. Den består af en steril pakke med alt det nødvendige materiale til opsamling af blodet. Vita 34’s fødselspakke, med temperaturstabiliserende gelposer og isolerende styropor-boks med målechip, beskytter blodets kvalitet optimalt. Efter at barnets navlesnor er klippet, opsamler vi blodet fra navlesnoren og transporterer det med specialkurér til vores stamcellelaboratorium. Det er muligt at få opsamlet navlesnors- blod/væv 365 dage om året, 24 timer i døgnet.

 • Forarbejdning og opbevaring

  • Forarbejdning i Vita 34’s laboratorie
  • Computerstyret kryopræservering og ubegrænset lagerplads i tanke af rustfrit stål, som er uafhængige af strømforsyning.
  • Forsikret af HDI Global SE

  Laboratoriet forarbejder navlesnorsblodet i henhold til internationale standarder, således det udgør et førsteklasses kildemateriale til en eventuel anvendelse. Blodet fryses ned i mindst seks portioner (en primær del, fem referenceprøver). Hvis mængden af blodet er meget stor, lagres det i flere poser uden ekstra omkostninger. Du modtager derefter et certifikat, der viser den succesfulde opbevaring. Den permanente opbevaring sker i strømuafhængige køletanke ved cirka -180 grader Celsius i særlige fryseposer med kassetter. Dit stamcelledepot forsikres af HDI Global SE. Det garanterer, i tilfælde af insolvens, de økonomiske midler, der sikrer, at dit barns stamcellepræparat opbevares og overvåges korrekt frem til det 50. leveår. Denne form for forsikring er unik!

  • Kvalitetsundersøgelser i henhold til interne og lovmæssige krav
  • Formidling og diskussion af resultater

  Opbevaring og anvendelse af stamceller fra navlesnorsblod er godkendt af det tyske Forbundsministeries institut for sundheds strenge betingelser. Blodet fra navlesnoren screenes omhyggeligt i henhold til de foreskrevne kvalitetsparametre. Resultaterne sikrer, at stamcelledepotet kan benyttes i tilfælde af sygdom. Kvalitetstestene tager flere uger og omfatter følgende, relevante test:

  • Antal kerneholdige celler
  • Bestemmelse af blodtype
  • Steril kontrol
  • Infektionsmarkører (HIV-1 RNA, hepatitis C-RNA, Hepatitis B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antistoffer
  • Hepatitis BS-antigen, hepatitis BC-antistoffer, hepatitis C-antistoffer
  • Andre tests på indikation

  Vita 34 sender dig resultaterne af undersøgelserne og er altid behjælpelig ved ethvert spørgsmål du eventuelt måtte have.

Opbevar stamceller fra navlesnorsblod og navlesnorsvæv og udnyt navlesnorens fulde potentiale