Opbevar navlesnorsblod med VitaPlus

Stamceller fra navlesnoren kan kun opsamles ved fødslen

Flere og flere forældre gemmer stamceller fra deres barns navlesnorsblod. Stamcellerne kan kun opsamles ved fødslen og det er en risiko- og smertefri metode for både mor og barn. Med en langtidsopbevaring kan stamcellerne gemmes i årtier. Det er vigtigt, at I som forældre sætter jer ind i vores produkter og aktivt træffer en beslutning i god tid inden fødslen. I kan vælge en opbevaring med VitaPlus20, VitaPlus25 eller VitaPlus50. Når perioden udløber, kan opbevaringen selvfølgelig forlænges.

Vi står for følgende

 • Rådgivning

  • Detaljeret gennemgang af din medicinske historik
  • Vores lægers vurdering

  Sundhedsmyndighederne kræver omhyggelig registrering og vurdering af familiens sygehistorie. Det skal bruges i tilfælde af anvendelse af navlesnorsstamcellerne og af hensyn til jeres barns sikkerhed. Efter en gennemgang af spørgeskemaet til moderens medicinske historik, afgør vores læger hvorvidt stamcellerne, fra et medicinsk synspunkt, kan anvendes senere.

 • Opsamling og transport af navlesnorsblod

  • Opsamling af navlesnorsblod inkl. jordemoderassistance døgnet rundt
  • Vita 34’s lovpligtige træning af eget jordemoder personale
  • Transport i varmebeskyttet opsamlingsemballage med specialkurér

  I god tid før fødslen, sender vi dig en særlig varmebeskyttet Vita 34 fødselspakke med et specialudviklet opsamlingssæt. Det består af en steril pakke med alt det nødvendige materiale til opsamling af blodet. Vita 34’s fødselspakke, med temperaturstabiliserende gelposer og isolerende styropor-boks med målechip, beskytter blodets kvalitet optimalt. Efter at barnets navlesnor er klippet, opsamler vi blodet fra navlesnoren og transporterer det med specialkurér til vores stamcellelaboratorium. Det er muligt at få opsamlet navlesnors- blod/væv 365 dage om året, 24 timer i døgnet.

 • Forarbejdning og opbevaring

  • Forarbejdning i Vita 34’s laboratorium
  • Computerstyret kryopræservering og ubegrænset lagerplads i tanke af rustfrit stål, som er uafhængige af strømforsyning.
  • Forsikret af HDI Global SE

  Laboratoriet forarbejder navlesnorsblodet i henhold til internationale standarder, således at det udgør et førsteklasses kildemateriale til en eventuel anvendelse. Blodet fryses ned i mindst seks portioner (en primær del og fem referenceprøver). Hvis mængden af blodet er meget stor, lagres det i flere poser uden ekstra omkostninger. Du modtager derefter et certifikat, der viser den succesfulde opbevaring. Den permanente opbevaring sker i strømuafhængige køletanke ved cirka -180 grader Celsius i særlige fryseposer med kassetter.  Dit stamcelledepot forsikres af HDI Global SE. Det garanterer, i tilfælde af insolvens, de økonomiske midler der sikrer, at dit barns stamcellepræparat opbevares og overvåges korrekt frem til det 50. leveår. Denne form for forsikring er unik.

   

  • Kvalitetsundersøgelser i henhold til interne og lovmæssige krav
  • Formidling og information om resultater

  Opbevaring og anvendelse af stamceller fra navlesnorsblod er godkendt af det tyske Forbundsministeries institut for sundheds strenge betingelser. Blodet fra navlesnoren screenes omhyggeligt i henhold til de foreskrevne kvalitetsparametre. Resultaterne sikrer, at stamcelledepotet kan benyttes i tilfælde af sygdom. Kvalitetstestene tager flere uger og omfatter følgende, relevante test:

  • Antal kerneholdige celler
  • Bestemmelse af blodtype
  • Steril kontrol
  • Infektionsmarkører (HIV-1 RNA, hepatitis C-RNA, Hepatitis B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antistoffer
  • Hepatitis BS-antigen, hepatitis BC-antistoffer, hepatitis C-antistoffer
  • Andre tests på indikation.

  Vita 34 sender dig resultaterne af undersøgelserne og er altid behjælpelig ved ethvert spørgsmål du eventuelt måtte have.

Beskyt dit barns stamceller: Opbevar dem sikkert og nemt hos Vita 34.