Pressemeddelelse fra

Vita 34 vinder innovationsprisen 'TOP 100'

Vita 34 hædres som top-innovator af de mellemstore tyske virksomheder

På fredag udnævner man for 23. gang de mest innovative virksomheder blandt de mellemstore tyske virksomheder, den såkaldte TOP 100. Vita 34 AG er for første gang blevet en del af denne innovationselite og kan glæde sig til at modtage prisen som ‘Top Innovator’ fra innovationskonkurrencens mentor Ranga Yogeshwar. For at komme dertil har biotekfirmaet fra Leipzig gennemgået en krævende videnskabelig udvælgelsesproces. I den proces har man bl.a. undersøgt og vurderet ledelsen og resultaterne af innovationen.

Vita 34 AG er en pioner blandt Europas private navlesnorsblodbanker og er den største stamcellebank i Norden og i den tysk-talende verden. Virksomheden, som er grundlagt for næsten 20 år siden, er specialist i opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod og -væv til medicinske formål, samt produktion af stamcelletransplantater fra navlesnorsblod. De ca. 150 ansatte i laboratorier, kvalitetssikring, salg, marketing og administration tilbyder kunderne de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.  Firmaet er også aktivt gennem datterselskaber og distributører i næsten 30 lande verden over og samarbejder alene i Tyskland og Europa med mere end 2.000 fødeklinikker og med mere end 15.000 gynækologer.

Virksomhedens egen forsknings- og udviklingsafdeling betyder, at den nyligt udnævnte top-innovator bidrager væsentligt til medicinske fremskridt inden for forskning i stamceller. Ledelsen er tæt knyttet til de innovative processer og tilbringer det meste af sin arbejdstid med dem. Bestyrelsesformand dr. André Gerth udtaler: Jeg beskæftiger mig gerne med emnet, fordi nyskabelser på alle områder, set fra et strategisk synspunkt, er af afgørende betydning for Vita 34’s videre vækst.”

Potentialet i stamceller til regenerativ medicin er nemlig enormt, også selv om markedet er stærkt reguleret. Derfor er Vita 34 nødt til at analysere nye ideer med stor omhu i forhold til deres gennemførlighed, rentabilitet, og markedspotentiale. For at sikre dette, har Leipzig-virksomheden udviklet en flertrins proces på tværs af alle niveauer i hierarkiet, som præcist filtrerer de ideer, der er teknisk mulige og økonomisk rentable og tillige indebærer fordele for patienterne og dermed succes på markedet. Vita 34’s innovationsprocesser kendetegnes ved en særlig målrettet og detaljeret udvikling.

Ikke mindst på grund af Vita 34 kan påvise en bred vifte af produkter og tjenester, er Leipzig-virksomhedens vækst uhyre vigtig. Derfor, når det gælder bankvirksomhed med navlesnorsblod, kan Vita 34, ud over opbevaring af stamceller til behandling af barnet selv (autolog brug), også tilbyde et produkt, der kombinerer den individuelle opbevaring med en offentlig donation (allogen brug). Tilbuddet om opbevaring af den komplette navlesnor er også noget specielt: Vita 34 er den første og hidtil eneste virksomhed i de tysktalende lande, som har fået officiel tilladelse til også at gemme navlesnorsvæv, hvoraf man kan udvinde stamceller som råmateriale til terapeutiske formål – og samtidig har virksomheden udviklet en globalt unik procedure.

Forskningen og udvikling af nye kilder til udvinding af stamceller (f.eks. fra tænder, hår eller fedtvæv) samt udviklingen af terapeutiske anvendelser af stamceller vil supplere det imponerende produktsortiment i den nærmeste fremtid udover en kosmetisk ansigtscreme der indeholder vegetabilske stamceller. “Vores krav til os selv, er hvert år at bringe mindst et nyt produkt, en ny service eller en ny produktionsmetode på markedet,” siger Dr. Gerth. Derfor er procesinnovationer af stor betydning for Vita 34. Alle de materialer, der anvendes til opsamling, behandling og opbevaring forbedres løbende eller suppleres af intern udvikling, der omfatter det mest sikre opsamlingssæt, bedre kryoposer eller temperatur-kontrollerede transportbeholdere. Derudover optimeres produktionen konstant eller der udvikles helt nye fremstillingsprocesser.

Vita 34 er kendetegnet ved en række eksterne forskningsaktiviteter. For at studere de medicinske anvendelser af navlesnorsblod og udvikle nye celleprodukter, er virksomhedens forskerne aktivt engageret i anvendt stamcelleforskning og samarbejder med anerkendte forskningsinstitutter og universiteter. Denne årelange erfaring og erhvervede viden viser sig i anvendt praksis — som især Vita 34’s kunder har fordel af. Vita 34 er Tysklands eneste private stamcellebank, der kan præsentere praktisk medicinsk anvendelse af stamcelledepoter, som er opbevaret til egen brug, hvilket understreger den høje kvalitet af Vita 34s lagrede stamcellepræparater . Takket være kvalitetsarbejde og pålidelig langtidsopbevaring med de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder, kan man garantere stamcelledepoternes egnethed til terapeutiske anvendelser. Frem til i dag har man allerede mere end 30 gange anvendt vores stamcelledepoter til patienter med blodsygdomme, tidlig hjerneskade ved børn, neuroblastoma, eller type 1-diabetes.

Vita 34 er en mangeårige innovator på markedet for stamcellebanker og ønsker at styrke denne position, set i lyset af det store potentiale som stamceller viser inden for regenerativ medicin. Førende forskere mener, at hver syvende person inden længe og i løbet af sit liv, kan få brug for behandling baseret på stamceller. Målet med biotekselskabets arbejde er derfor at give alle kunder adgang til nye stamcelleprodukter eller -behandlinger og at opfylde fremtidens ønsker og behov ved at udvikle innovative produkter til markedet. “Vores største incitament er at give vores patienter konkrete fordele via vores produkter,” forklarer Dr. Gerth. “Og selvfølgelig, for at bevise, at vi med rette vandt prisen som top-innovator i den tyske klasse for mellemstore virksomheder.”

 

Om TOP 100

Siden 1993 har Compamedia uddelt Top 100-prisen for særlig innovationskraft og ekstraordinære innovative resultater til mellemstore virksomheder. Projektet er siden 2002 ledet af Prof. Dr. Nikolaus Franke fra Institut for Entreprenørskab og Innovation ved Wiens universitet for økonomi. I dette års konkurrence deltog mere end 4.000 virksomheder og blev bedømt i kategorier som “Innovationsfremmende ledelse”, “Innovationsklima”, “Innovative processer og organisation”, “Innovationsmarketing” eller “Innovationssucces”. Disse virksomheder sætter standarden i deres brancher. Tallene fra evalueringen viser, at: Blandt virksomhederne er 97 nationale markedsledere og 32 globale markedsledere. Mentor i TOP 100, videnskabsjournalist og TV-vært Ranga Yogeshwar er imponeret over virksomhedernes kvaliteten og håber på en signal-effekt: “Måden som TOP 100 genererer nye ideer på og udvikler banebrydende produkter og tjenesteydelser derfra , er bemærkelsesværdig i ordets sandeste betydning. Jeg er derfor glad for, at prisen synliggør disse kvaliteter”.

 

Om Vita 34

Vita 34 – med hovedkontor i Leipzig – er den største og mest erfarne stamcellebank i Norden og i de tysktalende lande Virksomheden blev grundlagt i 1997 og er specialist i opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod og -væv, samt produktion af stamcelletransplantater fra navlesnorsblod. I øjeblikket opbevarer man navlesnorsblod og -væv fra ca 145.000 børn fra Tyskland og andre europæiske lande. Vita 34 kan, med allerede 30 anvendelser, bekræfte den høje kvalitet af de opbevarede stamcellepræparater.

 

Billeder

presse-vita34-top-100-award

Dr. Heike Opitz (Forretningsudvikling, Vita 34) og Dr. André Gerth (CEO, Vita 34) modtager TOP 100-prisen fra Rangar Yogeshwar (mentor i innovationskonkurrencen TOP 100).