Pressemeddelelse fra

Vita 34 har succes i Rio

Vi er med til at forbedre spildevandsbehandling i Rio de Janeiro

Vita 34’s teknologi og knowhow bidrager betydeligt til at forbedre spildevandsbehandlingen i delstaten Rio de Janeiro fremover. I løbet af den tyske miljøministers Thomas Schmidts delegationsrejse, er der indgået en række kontrakter.

Vita 34 AG fra Leipzig og Bergmann AG fra Penig planlægger sammen med Rio Rural en brasiliansk, verdensbankfinansieret NGO til forbedring af levebetingelser i landdistrikterne. Et projekt, der har sat spildevandsbehandling som mål. Dette vil gøre det muligt at betjene kommunale renseanlæg med fjernbetjent vedligeholdelse og -teknologi, der tidligt kan påvise tekniske problemer, og hurtigst muligt iværksætte foranstaltninger, der sikrer den planmæssige, forsatte drift. Dette sparer både tid og arbejdskraft, og er økonomisk fordelagtigt for de kommuner, der er forpligtede til at drive disse enheder. Takket være ordentlig og korrekt drift af anlægget spares der løbende driftsomkostninger. Derudover kan drifts-nedetid og reparationer i vidt omfang undgås. Derudover kan en enkelt spildevandsekspert bruge denne teknik til at overvåge og drive flere systemer samtidigt. Derfor har Dr. Christino Áureo da Silva, fra ministeriet for landbrug i den brasilianske delstat af Rio de Janeiro og præsidenten for Rio Rural, underskrevet en såkaldt “hensigtserklæring” i fællesskab med delstatsminister Thomas Schmidt.

Vita 34 er således igen aktiv på det sydamerikanske kontinent, tillige med Europa, Nordamerika og Asien, med sit store know-how inden for miljøteknologi. I øjeblikket starter Vita 34 bioteknologiske anlæg i Brasilien, hvis mål er at reducere forringelsen af jorden på græsningsarealerne. I det planlagte projekt, der skal løbe over tre år, overtager Vita 34 den omfattende projektstyring og det forberedende arbejde forud for den tekniske gennemførelse. Bergmann AG leverer ledelses- og forordningsteknologi, og er ansvarlig for uddannelsen af det professionelle personale.

Lars Bergmann, administrerende direktør for Bergmann AG: “Med alle de nyheder, der kom fra de olympiske lege, forstod verden bedre hvilke udfordringer landet står over for, blandt andet inden for vand- og spildevandsbehandling.”

Dr. André Gerth, bestyrelsesformand for Vita 34 tilføjer: “Projektet skal vise og implementere de nødvendige værktøjer, ekstern fjernbetjent vedligeholdelse og teknologi, samt kommunale operatørmodeller i den pågældende region. Projektet forventes at bidrage væsentligt til at forbedre bæredygtigheden og økonomien i driften af de kommunale renseanlæg i Rio de Janeiro, og sidst men ikke mindst øge salget, som Vita 34 generer i udlandet.”

Målet er at udvikle bæredygtige løsninger, som permanent forbedrer den lokale situation, sammen med brasilianske partnere. Det indebærer desuden muligheden for at åbne et nyt marked for saksiske produkter og tjenester. “Aftalerne viser endnu en gang, hvor godt saksisk miljøteknik gør sig på en global skala,” siger miljøminister Schmidt. “Sachsen stod for et kvart århundrede siden over for enorme miljøproblemer. De erfaringer, som vores vores saksiske selskaber fik, mens de udviklede løsningen, udgør en stor exportsucces den dag i dag. Dette skaber og sikrer arbejdspladser i Sachsen – hvilket glæder mig rigtigt meget.”

Via det planlagte projekt, kan Vita 34 styrke sit forretningsområde for vand, forurening og miljø, BioPlanta, yderligere, og dermed bidrage afgørende til hele virksomhedens bæredygtige, økonomiske vækst.

 

Om Vita 34

Vita 34 – med hovedkontor i Leipzig – er den største og mest erfarne stamcellebank i Norden og i de tysktalende lande. Virksomheden, som er grundlagt i 1997, er specialist i opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod og -væv til medicinske formål, samt produktion af stamcelletransplantater fra navlesnorsblod. I øjeblikket opbevarer Vita 34 navlesnorsblod og -væv fra ca 145.000 børn fra Tyskland og andre europæiske og ikke europæiske lande. Takket være de allerede 30 anvendelser af forberedte kvalitetsstamceller til medicinsk brug, som kommer fra Vita 34’s eget kryolager, kan Vita 34 dokumentere stamcellepræparaternes høje medicinske kvalitet.

Siden fusionen mellem Vita 34 AG og BioPlanta GmbH i 2012 er BioPlanta blevet et forretningsområde for Vita 34 AG mht. vand, forurening og miljø og kombinerer anvendt plantebioteknologi og tekniske ydelser på højeste niveau. BioPlanta udnytter biologiens potentiale og udvikler en proces til rensning af vand, jord og slam.

 

Billedmateriale

Dr. André Gerth (CEO for Vita 34 AG) med Nelson Teixeira (CEO i Rio Rural), Lars Bergmann (CEO for Bergmann AG) og viceminister Thomas Schmidt (venstre mod højre).