Vi er med til at skabe fremtiden

Forskning og udvikling hos Vita 34

Vita 34 råder over sin egen innovationsafdeling inden for forskning og udvikling, hvilket selvfølgelig bidrager til, at nye opfindelser og arbejdsprocesser hurtig implementeres, ligesom vi gør alt for at holde os på forkant med udviklingen. Især i forbindelse med forskning i og etablering af nye behandlinger inden for regenerativ medicin, hvor stamceller opnår stadig større betydning.

Vita 34 har derfor, som den første private stamcellebank i Europa, åbnet op for, at alle patienter kan få en individuel behandling – takket være muligheden for opbevaring af stamceller. 

 

Sådan kan vi hjælpe hinanden

Nyskabelser er vejen frem for Vita 34."

Dr. André Gerth (Adm. Dir.)

Som stammecellebank er vi stolte af, at vi i løbet af 2018 vil introducere en ny valgmulighed, hvor vi kombinerer den individuelle opbevaring af stamceller med en offentlig donation.

Navlesnorsblod er alt for vigtigt til at smide væk. I lande med offentlige stamcellebanker vil forældrene stå overfor at skulle vælge enten den private individuelle opbevaring eller den offentlige opbevaring. Vita 34 vil i løbet af 2018 kunne tilbyde forældre muligheden for at kombinere begge dele. Vi kalder det Vita Din&Min.

 

Procesinnovationer og procesoptimering

Procesinnovationer er væsentlige og af stor betydning for Vita 34. Derfor optimeres produktionstrinene løbende, ligesom der udvikles helt nye fremstillingsprocesser til opsamling, behandling og opbevaring (for eksempel intern udvikling af prøveopsamlingssæt og kryoposer).

Vita 34 er pionerer på markedet for stamcellebanker og har i mange år drevet innovationen i branchen. For at det fortsat bliver sådan i fremtiden, har vi lovet os selv, at lancere et nyt produkt, en ny service, en ny ydelse eller en ny fremstillingsproces hvert år fremover. Sådan garanterer Vita 34, at vi altid opfylder markedets ønsker og behov – og kan fortsætte med at øge vores kunders tilfredshed. Formålet med Vita 34’s store indsats er at give alle mennesker adgang til nye produkter eller behandlinger, som er baseret på brug af stamceller.”

 

  • Stifternes forbund (Stifterverband), et fælles erhvervsinitiativ, har tildelt Vita 34 en pris for forskningsindsatsen. Forbundet arbejder for at styrke fokussen på den tyske uddannelse og forskning.

  • Vita 34 er GMP-certificeret (god fremstillingspraksis). Alle produkter forarbejdet i henhold til god fremstillingspraksis og har en bekræftet kvalitet. Sådan skaber vi grundlaget for sikker brug af navlesnorsblod.

  • TOP 100 kendetegner de mest innovative virksomheder i den tyske middelklasse. Vita 34 AG blev tildelt prisen som TOP-Innovator for sine intensive forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Fødselspakke til opsamling og transport

Vores innovative Vita 34 fødselspakke består af en samlet opbevaringsboks og en temperaturkontrolleret transportpakke. Ud over de sterile opsamlingsredskaber, indeholder fødselspakken også en elektronisk målechip, der kontinuerligt registrerer temperaturen og dermed sørger for en optimal og sikker transport af både navlessnorsblod og navlesnorsvæv.

Innovative blodposer

Selv vores blodposer har vi efter mange års forskning udviklet, så de beskytter navlesnorsblodet ekstra godt. Derfor kan de ikke rives i stykker, ligesom der heller ikke kan gå hul på dem. Og da vi fryser dit barns navlesnorsblod ned til -180 grader, er vores blodposer også kulde-resistente, så stamcellerne hviler trygt og sikkert.

Døgnbemandet Jordemodercentral

Vores specialuddannede jordemødre er omhyggeligt trænet i opsamling af jeres barns stamceller fra navlesnoren. Døgnet rundt har vi en jordemoder siddende klar ved vores akuttelefon, så I altid kan være sikre på at komme i kontakt med os. Her kan I få aftalt detaljerne omkring opsamlingen af stamcellerne ved fødslen. Det betyder således, at forløbet omkring opsamlingen, pakning og transport foregår trygt og sikkert, med et minimum af forstyrrelse for jer.

Specialkurer

Vores specialkurer henter og leverer hver dag, året rundt. For at navlesnorsblod og -væv fra hele Norden kommer hurtigt og sikkert frem til vores stamcellelaboratorium, arbejder vi sammen med eksperter med speciale i risikotransport.

Personlig rådgivning

Når behandlende læger har besluttet, at dit barns stamceller skal bruges, får du praktisk hjælp og støtte fra vores ekspertrådgivning. De hjælper også med at etablere kontakt til specialister.

Myndighedsgodkendelser

Omfattende godkendelsesprocedurer, strenge sikkerhedsforanstaltninger og aktiv forskning garanterer dig, at navlesnorsblodet kan bruges til behandlingen af dit barn. I Tyskland opnås de nødvendige godkendelser og tilladelser fra Paul-Ehrlich-instituttet, som en institution under Sundhedsministeriet. I Norden opnås de nødvendige godkendelser af de respektive landes myndigheder. I Danmark Styrelsen for Patientsikkerhed, i Norge Helsedirektoratet, og i Sverige IVO.

Konkursforsikring

Forældre har sikret næsten 145.000 børns navlesnorsblod og -væv hos Vita 34. Som en pålidelig partner, har vi også sikret de finansielle risici for jer. Hvis Vita 34 i Norden ophører med sin aktivitet, overgår alle prøver og tilhørende data til selskabet i Tyskland. Dette er sikret ved fælles Europæisk ret. Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men én ting er helt sikker: Den fortsatte professionelle opbevaring af dit barns stamcelledepot er garanteret i mindst 50 år herefter. Selv hvis der skulle opstå uforudsete omstændigheder. HDI GLOBALE SE sikrer fortsat korrekt opbevaring af stamcelledepotet i en periode på 50 år fra opbevaringstidspunktet i tilfælde af en konkurs hos hovedselskabet.

Hvad end der sker - er dit stamcelledepot sikret!