Nyhed fra

World Cord Blood Congress, Boston, september 2013.

Jeg er lige kommet hjem fra Boston, hvor jeg deltog i konferencen World Cord Blood Congress.
Som altid med disse konferencer, der henvender sig specifikt til navlestrengsblodindustrien, var den af stor værdi. At kunne dele erfaringer med folk fra hele verden, lære af eksperter og pionerer på området samt dele lokale erfaringer tilfører altid værdi til branchen som helhed og til de lokale enheder.

Det var tydeligt på dette års konference, at der er behov for navlestrengsblodbanker, både offentlige og private, som kan samarbejde til gavn for hele branchen. En branche, der står overfor flere og flere udfordringer i forhold til økonomisk rentabilitet med stigende omkostninger, der skyldes lovkrav, nødvendig forskning og kliniske forsøg, der kan videreudvikle lovende applikationer og skabe bedre resultater.

Diskussionerne og præsentationerne udløste en reel fornemmelse af begejstring blandt de delegerede med hensyn til udvikling og det fremtidige potentiale for øget brug af navlestrengsblod. Både den øgede brug af navlestrengsblod i nuværende applikationer for blodsygdomme og blodrelaterede sygdomme samt nyudvikling inden for regenerativ medicin. Det er blevet muligt pga. de erfaringer, vi har gjort os, bedre forståelse for videnskaben, nye teknologiske landvindinger og samarbejde i branchen.

Indlægsholdere fra hele verden delte ud af deres erfaringer og fortale om brugen af navlestrengsblodbanker i deres respektive lande. Det var meget tydeligt, at brugen af navlestrengsblodbanker – både private og offentlige – svinger fra land til land med hensyn til opmærksomhed, fødselsratepenetration, brug af navlestrengsblod som en kilde til stamcelletransplantation og kliniske forsøg, der afholdes i lande for at undersøge potentielle fremtidige behandlinger.

For mig var der et par nøglebudskaber og -ord, der fremstod tydeligt for branchen: Opmærksomhed og undervisning, samarbejde, kvalitet, forskning og kliniske forsøg.
Når alt kommer til alt er vi nødt til at prioritere fremmelse af dette område for at få både behandlinger, der redder liv, og behandlinger, der giver bedre livskvalitet og nedsat morbiditet for patienterne.

Cherie Daily
Medical Advisor