Nyhed fra

Verdens hyppigste arvelige blodsygdom behandles med navlesnorsstamceller fra søskende

En netop udgivet rapport fra Parent’s Guide Cord Blood Foundation (juni 2015) viser, at Thalassæmi på globalt plan er den sygdom, som oftest behandles med privat opbevarede navlesnorsstamceller fra søskende.

Thalassæmi er den hyppigst forekommende arvelige blodsygdom i Verden, og alene i 2013 var 15 millioner mennesker ramt af sygdommen. Thalassæmi er særligt hyppig i områder, hvor der tidligere har været eller stadig er malaria, men den forekommer også i Danmark, hvor ca. 2 personer diagnosticeres med alvorlig grad af Thalassæmi hvert år og ca. 20 personer lever med sygdommen i alvorlig grad.

Asien og Oceanien (landene i Stillehavet samt Australien, New Zealand og Ny Guinea) opbevarer 34,6 % af alle privat opbevarede navlesnorsstamcelleportioner i Verden, og det er Indien og Kina, der står for hovedparten af alle transplantationer med navlesnorsstamceller med henblik på behandling af Thalassæmi. Alene i Indien anslås det, at 10.000 børn fødes med Thalassæmi hvert eneste år.

Rapporten fra Parent’s Guide to Cord Blood Foundation konkluderer, at adgang til navlesnorsstamceller i private stamcellebanker er et væsentligt aktiv for alle, der er bærere af Thalassæmi eller har børn, der er født med sygdommen, og understreger betydningen af at have adgang til privat opbevarede navlesnorsstamceller i alle dele af verden, hvor offentlige navlesnorsstamceller ikke er særligt udbyggede eller ikke-eksisterende.

Læs mere på: http://parentsguidecordblood.org/newsletters/