Nyhed fra

Svært at finde donorer i internationale stamcelleregistre

Som optakt til DR1-dokumentaren ”En mors kamp”, som blev vist den 14. februar 2013, bragte P1 Morgen samme dag en række indslag om stamcelletransplantationer med udtalelser fra bl.a. afdelingslæge Helle Bruunsgaard fra Klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet, og Professor, dr.med. Carsten Heilmann fra Rigshospitalets børneafdeling. Udsendelsen fokuserede primært på knoglemarvstransplantationer.

Helle Bruunsgaard sagde i udsendelsen, at det på trods af, at der på verdensplan er 21 millioner knoglemarvsdonorer, i mange tilfælde kan være problematisk at finde en egnet donor, når behovet opstår. Det gælder særligt, hvis man stammer fra eksempelvis Afrika, Asien eller fx Grønland – eller er af blandet etnisk herkomst. Årsagen er en overrepræsentation af donorer med nordeuropæiske aner i de internationale registre. Hvor kun hver femte hvide kaukaser af nordeuropæisk afstamning ikke vil kunne finde en egnet knoglemarvsdonor i de internationale registre, er det således ofte umuligt for andre befolkningsgrupper at finde egnede donorer.

Problematikken er særlig udtalt, når der er tale om knoglemarvsstamceller. Stamceller fra navlesnoren er ifølge Carsten Heilmann ikke lige så ”krævende” som knoglemarvsstamceller og tolereres generelt bedre af patienten. Det betyder, at risikoen for Graft Versus Host ved behandling med navlesnorsstamceller er betydeligt mindre, og en enkelt navlesnorsstamcelleportion kan derfor anvendes af et bredere udsnit af patienter.

Ved Graft Versus Host afstøder donorens hvide blodlegemer patienten. Afstødning er en af de farligste bivirkninger ved ikke-forligelige vævstyper, og selv mindre eller næsten ubetydelige variationer mellem knoglemarvsdonor og patient kan foranledige afstødning.

(DR, P1 Morgen, den 14. februar 2013)

Hør udsendelsen på dr.dk.

Introduktion til udsendelsen kan du læse her.