Nyhed fra

Stor interesse for stamceller til behandling af autisme

Ny forskning giver håb om, at børn med autisme kan blive hjulpet af behandling med egne stamceller fra navlesnoren. Det har udløst en stigende antal henvendelser hos den danske stamcellebank, StemCare – men har man ikke sørget for at få sit barns stamceller opsamlet og nedfrosset ved fødslen, er muligheden forpasset.

Spastisk lammede amerikanske børn er begyndt at gå og tale, efter at de er blevet behandlet med deres egne stamceller fra navlesnoren. Behandlingen giver nu håb for, at også børn med autisme kan få afhjulpet de sværeste dele af deres handicap, og det første kliniske forsøg er sat i gang USA. Succesen med de spastisk lammede børn har nemlig fået de amerikanske forskere til at tro, at stamceller kan have lige så god effekt på de defekte celler i hjernen på børn med autisme.

Det har medført et stigende antal henvendelser fra især forældre til autismebørn hos Nordens eneste privatejede stamcellebank, StemCare – men faktum er, at navlesnorsstamceller skal opsamles ved fødslen, så muligheden er under alle omstændigheder forpasset for hovedparten af de nulevende, danske autismebørn.
”Stamceller, der ikke er barnets egne, har ikke den samme ’homing’-effekt, som barnets egne har. Det helt unikke ved egne stamceller er nemlig, at de selv finder frem til, hvor de skal reparere i noget væv eller beskadigede mekanismer i kroppen. Det gør donorstamceller også, men egne stamceller har vist sig at have en endnu bedre effekt. De i alt 30 børn, der skal medvirke i det kliniske forsøg i USA, har derfor også alle fået taget deres egne stamceller ud ved fødslen,” fortæller Lisbeth Juhl Christensen, adm. direktør i StemCare.

I forhold til mange andre lande er det kun få børn i Danmark, der får opsamlet deres stamceller fra navlesnoren. De lovende resultater med behandling af både spastisk lammelse og autisme vil – mener Lisbeth Juhl Christensen – uden tvivl øge kommende forældres interesse for denne mulighed:

”Stadig flere børn får stillet en diagnose inden for autismebegrebet, så det er en sygdom, mange kan relatere sig til. Behandling med stamceller er hidtil blevet kædet sammen med behandling af forholdsvis sjældne sygdomme. Men autisme kan ramme alle, så det har en langt bredere appel.”

StemCare råder først og fremmest kommende forældre, der kontakter stamcellebanken, til at sætte sig grundigt ind i emnet, så de i god tid inden barnets fødsel kan træffe en velovervejet beslutning:

”Muligheden kommer jo ikke igen. Det ideelle ville være, hvis vi i Danmark havde et professionelt, neutralt forum, der kunne formidle opdateret information om stamceller. I mange stater i USA er det faktisk lovpligtigt at informere gravide om muligheden for at nedfryse navlesnorsstamceller. Det bliver det forhåbentlig også herhjemme. Men lige nu er det op til de enkelte forældre,” siger hun.

For yderligere oplysninger kontakt:
StemCare (nu Vita 34 ApS)
Tlf. 7025 7121