Nyhed fra

Stamceller fast del af fremtidens behandlingspalet

Den første knoglemarvstransplantation blev foretaget mellem identiske tvillinger i New York i slutningen af 1950erne. Den første transplantation med stamceller fra navlesnorsblod fandt sted i Frankrig i 1988, hvor en dreng blev helbredt for en alvorlig blodsygdom (Fanconis anæmi) ved hjælp af sin søsters stamceller.[1] Stamcellebehandling er altså ikke et nyt begreb. Alligevel er der blandt forskere generelt enighed om, at forskellige kilder til stamceller vil få stigende betydning i fremtidens behandling af en lang række sygdomme sygdomme. Ifølge en statusartikel om status på stamcelleforskning skrevet af David T. Harris og offentliggjort i fagtidsskriftet Biomedicines[2] vil hver 3. amerikanske statsborger kunne forvente at drage nytte af regenerativ stamcellebehandling i løbet af deres liv. Det svarer til cirka 128 millioner mennesker i USA alene. Man regner med, at det især vil være hjerte-kar-sygdomme, neurologiske sygdomme samt sygdomme i knogler, led, muskler og sener, der i fremtiden vil blive behandlet med stamceller.

[1] Kilde: Gluckman E. et al.: „Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi’s anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling“ N Engl J Med 1989;321:1174-8.

Wagner JE and E. Gluckman: „Umbilical Cord Blood Transplantation: The first 20 Years“, Semin Hematol 47:3-21. 2010.

[2] Kilde: David T Harris, ”Stem Cell Banking for Regenerative and Personalized Medicine”, Biomedicines 2014, 2, side 53; doi:10.3390/biomedicines2010050