Nyhed fra

Privat stamcellebank genvej til etablering af offentlig stamcellebank i Danmark

De mange gode resultater med behandling af kræftsyge med stamceller fra navlesnorsblod har sat skub i behovet for etablering af en offentlig stamcellebank på dansk jord. Hvis det offentlige indgår samarbejde med privat stamcellebank om opbevaringsdelen, kan der spares millioner i opstartomkostninger og etablering kan realiseres med kort varsel. Sundhedspolitiske ordførere positive over for ideen.

Dagens offentliggørelse af, at man i Danmark nu indfører behandling med navlesnorsstamceller som standardbehandling til kræftpatienter, har genoplivet debatten om behovet for etablering af en offentlig dansk navlesnorsbank.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet afviste i efteråret 2010 Rigshospitalets ansøgning om bevilling af 28 mio. kr. til etablering af en dansk navlesnorsstamcellebank. Problemet kan imidlertid løses gennem etablering af et samarbejde på tværs af sektorer, hvor StemCare A/S, Danmarks pt. eneste navlesnorsbank, som siden 2002 har tilbudt opbevaring af navlesnorsstamceller til private, opsamler og opbevarer de indtil videre 3.500 navlesnorsstamcelleprøver, som Rigshospitalet satte som mål i sin ansøgning.

Et sådant samarbejde kan spare statskassen for millioner til etablering og samtidig sikre, at en offentlig stamcellebank kan etableres med meget kort varsel. Lignende samarbejder kendes fra andre lande, vi normalt sammenligner os med, fx Tyskland.

Kick-start af offentlig stamcellebank i Danmark

I dag, hvor Danmark ikke råder over en national stamcellebank, skal de navlesnorsstamceller, der er behov for, findes i udenlandske stamcelleregistre. Det er en dyr og tidskrævende løsning, der samtidig indebærer, at Danmark som nation ikke bidrager internationalt på dette område. Herudover har danskere, der skal behandles, relativt mindre chance for at finde vævsforenelige donorer i udenlandske stamcelleregistre, fordi der er større sandsynlighed for at ’passe sammen’ med mennesker, der har rødder i eget land.

Ved at indgå et tværsektorielt samarbejde mellem det offentlige og StemCare kan etablering af en offentlig stamcellebank ske med stort set øjeblikkelig varsel, og Danmark vil – trods pt. manglende midler til etablering af en national stamcellebank fra grunden – alligevel kunne oparbejde det ønskede antal navlesnorsstamceller inden for relativ kort tid. Der kan være tale om en permanent ordning, eller en ordning, der opretholdes, indtil en offentlig stamcellebank er fysisk etableret. Fordelen vil være, at vi i Danmark ikke vil behøve at vente adskillige år med at kunne levere stamcelleportioner til brug for forskning og behandling på offentlige sygehuse og universiteter.

Politisk opbakning

StemCare mødtes i 2010/2011 med sundhedspolitiske ordførere fra stort set samtlige politiske partier for at drøfte muligheden for et sådant samarbejde på tværs af sektorer, og samtlige politiske partier bakkede på daværende tidspunkt op om ideen, der udmøntede sig i et konkret oplæg til og efterfølgende drøftelse med daværende sundhedsminister Bertel Haarder.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Adm. direktør Lisbeth Juhl Christensen, MSc,
StemCare A/S,Sauntesvej 13
2820 Gentofte
tlf. 27 22 11 45
E-mail: ljch@stemcare.dk