Nyhed fra

Nu også opsamling af navlesnorsstamceller på Bornholm

Godt nyt for kommende bornholmske forældre. Fra august kan forældre vælge at opsamle blodet fra deres nyfødte babys navlesnor, så det kan blive gemt til eventuel senere brug.

I Danmark har nybagte forældre i 10 år haft mulighed for at opsamle og opbevare blodet fra deres nyfødte barns navlesnor. Bare ikke forældre, der har født på Bornholm. Det bliver der imidlertid lavet om på med en ny aftale, der giver bornholmske forældre mulighed for at vælge at gemme deres barns navlesnorsblod i den private stamcellebank StemCare. Opsamlingen af blodet sker på fødestuen umiddelbart efter fødslen, når navlesnoren er klippet, og er uden risiko eller gene for hverken mor eller barn.

 

Stor interesse for opsamling

En netop afsluttet undersøgelse gennemført at opinionsvirksomheden YouGov viser, at hele 84% af alle kvinder i alderen 28-38 år ville overveje eller ville have overvejet at nedfryse stamcellerne fra deres barns navlesnorsblod, hvis de automatisk fik eller havde fået tilbuddet i forbindelse med graviditeten. Administrerende direktør i Danmarks indtil videre eneste stamcellebank StemCare, Lisbeth Juhl Christensen, er ikke overrasket over tallene.
”Alene i løbet af de 10 år, vi har været på markedet, har vi set en stor forsknings- og behandlingsmæssig udvikling på stamcelleområdet, og det afspejler sig selvfølgelig i de kommende forældres holdninger til opsamling af navlesnorsstamceller. Man behandler allerede i dag indtil flere sygdomme med forskellige kilder til stamceller, herunder navlesnorsstamceller. Selv Danmark, som bestemt ikke er længst fremme på området, har netop i år indført transplantation med navlesnorsstamceller som standardbehandling i forbindelse med behandling af alvorligt syge leukæmipatienter.”

”I omtalte YouGov-undersøgelse angiver hele 70 % da også, at de tror på, at den medicinske udvikling vil give mulighed for stamcellebehandling af flere sygdomme i fremtiden. Derfor har det også været magtpåliggende for os at kunne tilbyde forældre på Bornholm at opsamle navlesnorsstamceller fra deres nyfødte barn, og nu er det lykkedes ”, fastslår Lisbeth Juhl Christensen, og tilføjer, at netop den positive udvikling på området er grunden til, at Forebyggelses- og Sundhedsminister Astrid Kragh sammen med Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i år har givet grønt lys for etablering af en offentlig dansk navlesnorsstamcellebank, som de fødende kan donere deres barns navlesnorsstamceller til. Hvornår en sådan bank vil blive realiseret, ligger dog endnu ikke fast.

 

Et spørgsmål om råderet

Fordelen ved at opbevare sit barns navlesnorsstamceller i en privat stamcellebank som fx StemCare er, at forældre og senere barnet selv bevarer råderetten over de nedfrosne stamceller og til hver en tid har vævsforligelige stamceller til rådighed, hvis barnet på et tidspunkt i livet får behov for stamceller i forbindelse med en behandling, som kan behandles med egne stamceller. Desuden kan søskende i 25% af alle tilfælde gøre brug af hinandens stamceller. Donerer man sit barns navlesnorsstamceller til et offentligt register, bevarer man i sagens natur ikke denne råderet.
Der er rige muligheder for at søge information om opsamling, opbevaring og perspektiver ved opbevaring af navlesnorsstamceller på internettet, fx på StemCares hjemmeside, http://www.stemcare.dk, eller på www.cordbloodeurope.org, som er Den Europæiske Sammenslutning af Navlesnorsstamcellebankers officielle hjemmeside med information og nyheder om emnet fra hele verden.

Aftale om opsamling af navlesnorsstamceller skal træffes med stamcellebanken inden fødslen.

Yderligere oplysninger:
Adm. Direktør Lisbeth Juhl Christensen
StemCare A/S
Sauntesvej 13
2820 Gentofte
Telefon: 2722 1145
e-mail: ljch@stemcare.dk