Nyhed fra

Kraftig stigning i anvendelsen af privat opbevarede navlesnorsstamceller

I takt med at antallet af behandlinger med stamceller stiger overalt i verden, stiger også behovet for adgang til vævsforenelige navlesnorsstamceller. Det fremgår af en statistik, som Parent’s Guide to Cord Blood Foundation har offentliggjort i juni 2015.

I 2013 udleverede de private navlesnorsstamceller således 1.015 navlesnorsstamcelleprøver mod 102 ti år tidligere.

Langt de fleste af de lande, som indgår i statistikken, har etableret offentlige navlesnorsstamcellebanker. Ifølge Parent’s Guide to Cord Blood Foundation ser det imidlertid ud til, at de privat opbevarede navlesnorsstamceller får stadig stigende betydning i forbindelse med behandling af sygdomme. Samtidig ses en kraftig stigning for så vidt angår anvendelsen af egne (autologe) navlesnorsstamceller jf. nedenstående tabel:

  2003 2013
Antal navlesnorsstamcelleprøver udleveret til brug for behandling 102 1.015
Forholdet mellem behandling med (egne) autologe/donor- (allogene) navlesnorsstamceller fra private stamcellebanker 93%/ 7% 52%/48%
Hvor stor en andel af samtlige navlesnorsstamcelle-behandlinger udgør de privat opbevarede navlesnorsstamceller? 30% 35%

Læs mere på: http://parentsguidecordblood.org/newsletters/