Nyhed fra

Genopbygning af synet hos ældre

Stamceller er kroppens universalceller, der kan dele sig i det uendelige og udvikle sig til mange forskellige typer af celler. Nogle stamceller kan erstatte blod- og muskelceller, mens andre kan erstatte nerveceller. Nye forsøg tegner lovende for genopbygning af synet hos ældre, der lider af AMD (aldersrelateret makuladegeneration), ved brug af stamceller, som kan gendanne de lysfølsomme nerveceller.

Lidelsen opstår, når de lysfølsomme celler, også kaldet fotoreceptorer, i øjet dør. Disse celler gendannes ikke af sig selv, og lidelsen efterlader derfor mange ældre med et voldsomt nedsat syn, som ikke kan afhjælpes med briller. Forskellige forskergrupper arbejder derfor på at kurere lidelsen med stamceller, bl.a. gennem en række forsøg på svagtseende mus, hvor det delvist er lykkes forskerne at genopbygge musenes syn.

Læs artikel om stamceller i Illustreret Videnskab