Nyhed fra

Foredragsaften om Stamceller fra navlesnoren

Kom til foredragsaften om stamceller fra navlesnoren
tirsdag den 23. september 2014

på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Kl. 19.00 Velkomst

Lisbeth Juhl Christensen, adm. Direktør, StemCare A/S

Kl. 19.15 Stem cells today and tomorrow

Dr. Cherie Daly, MD, Medical & Scientific Advisor, StemCare A/S
(Præsentation er på engelsk!)

Kl. 20.00 Personlig historie

Psykolog Michael Schiøth, far til cancerramt dreng, fortæller sin historie & hvordan stamceller blev et naturligt valg.

Kl. 20.30 Bedre vilkår for kræftramte børn i Danmark

Marianne Benzon Nielsen, direktør, Børnecancerfonden

Kl. 20.50 Afrunding & spørgsmål

Kl. 21.00 Tak for i aften

Gratis tilmelding til arrangementet sker til StemCare på telefon 7025 71 21 eller på info@stemcare.dk senest den 19. september 2014.

På glædeligt gensyn

Der vil til arrangementet blive serveret snacks og forfriskninger