Nyhed fra

Fakta om det igangværende kliniske forsøg i USA

FDA, US Food and Drug Administration, gav i august 2012 grønt lys for et klinisk, placebokontrolleret forsøg med navlesnorsstamceller med henblik på behandling af børn med autisme.

Et ud af 88 børn i USA rammes ifølge Center for Disease Control and Prevention af autisme. Sygdommen kan have flere årsager og kan bl.a. være af genetisk, miljømæssige eller immunologisk karakter.

Et forsøg med 30 autistiske børn i alderen 2 – 7 år skal gennemføres af Sutter Neuroscience Institute, Sacramento, USA, i samarbejde med verdens største stamcellebank, CBR (Cord Blood Registry). Forsøget gennemføres som et dobbeltblindt forsøg, hvilket vil sige, at de deltagende børn inddeles i to grupper – den ene gruppe får injektioner med egne navlesnorsstamceller, og den anden gruppe får placebo over en periode på 13 måneder. Hverken børnene eller forskerne ved, hvilke børn der injiceres med navlesnorsstamcellerne. De udvalgte børns autisme skyldes hverken genetisk disposition eller hjerneskade.

Ifølge lederen af forskningsprojektet Dr. Michael Chez, leder af afdelingen Pediatric Neurologi på Sutter Neuroscience, er der god sandsynlighed for, at forsøget falder positivt ud:

”Der er et meget komplekst samspil mellem børns immunsystem og centralnervesystemet. Undersøgelser viser, at nogle børn med autisme har et dysfunktionelt immunsystem, som kan skade eller forsinke nervesystemets udvikling. Vores teori er, at børnenes egne navlesnorsstamceller vil kunne forbedre eller reparere disse patienters immunsystem, og det vil i givet fald forbedre de sproglige færdigheder og adfærden blandt de børn, som har autisme uden oplagt grund.”

Michael Caroll, M.D. og medical director fra The Blood and Marrow Transplantation and Hematological Malignancies Programme ved Sutter Medical Center, Sacramento, er aktivt involveret i forsøgene sammen med Michael Chez:

”Stamcellebehandling er endnu et umådeligt stort og ukendt land. Jeg har set, hvordan fremskridtene inden for stamcellebehandling har ændret hele tilgangen til behandling af f.eks. patienter med cancer i blodet. Nu er jeg spændt på at bidrage til at bringe forskningen videre og opleve, hvordan vores arbejde kan åbne nye døre for patienter og familier med autisme.”

(Sutter Neuroscience Institute, den 21. august 2012)

Læs mere på: http://www.bioresearchonline.com/