Nyhed fra

Dreng med svær immundefekt i bedring efter at have fået navlesnorsblod

En nyfødt britisk dreng med en alvorlig immunmangel-sygdom blev i januar behandlet med sin søsters navlesnorsblod og er nu i fortsat bedring.

Ud af 2.500 fødsler fødes et barn med den meget alvorlige immunmangel-sygdom SCID (Severe Combined Immunodeficiency), hvor samtlige immunceller er defekte. Mange husker måske den dreng, der i sin tid måtte leve i et sterilt telt i 12 år, da hans immunsystem ikke kunne holde ham i live, hvis han kom i forbindelse med en infektion. Han blev kendt som ”the bubble boy” og døde som 12-årig efter et forgæves forsøg på at redde ham med knoglemarvs-stamceller.

Nu er en lille britisk dreng, der blev født med SCID, blevet behandlet med navlesnorsblod fra sin søster, og efter transplantationen er han nu i bedring.

Det er en meget erfaren familie-stamcellebank i England, ”Future Health Biobank”, der har leveret en navlesnorsportion fra søsteren til behandling af den nyfødte dreng.

SCID er en arvelig X-bundet kromosomdefekt, som ikke er dominant arvelig. Da piger har to XX-kønskromosomer, vil der hos raske piger ikke opstå SCID, da det ene X så må anses for at være raskt. Hos drenge er der kun et X-bundet kromosom. Er der mutation i et sådant X-bundet kromosom, vil drengen have sygdommen SCID.

De indtil videre gode resultater fra England giver begrundet håb om, at det fremover kan lykkes at behandle denne type sygdom, hvis man for eksempel har navlesnorsblod bevaret fra en nært beslægtet rask søster eller bror.