Nyhed fra

Debat om sen afnavling

Globalt har navlesnors blodbanker indsamlet ca 4 mill portioner stamceller, og selve opsamlingen er en simpel procedure der ikke medfører risici for hverken mor eller barn. Tidlig afnavling giver større og mere brugbare portioner, medens sen afnavling kan have andre fordele for barnet.

En svensk undersøgelse har vist at meget sen afnavling (>3 min), sammenlignet med tidlig (<10 sek) afnavling, nedsatte risikoen for jernmangel i 4 måneders alder. Ved 4 års opfølgning undersøgte man om tid til afnavling havde påvirket barnets intelligens udvikling. Man fandt ingen forskel mellem grupperne hvad dette angår, men i en analyse af sekundære parametre, konstaterede man at finmotorik og sociale kompetencer kan være bedre hos drenge (men ikke piger) der blev afnavlet sent. Dette fund er endnu ikke bekræftet af andre undersøgelser, men støtter anbefalingen om sen afnavling. Den generelle anbefaling (WHO), er at man venter til der er gået mindst 1 minut inden man afnavler. WHO har i 2014 undersøgt hele spørgsmålet om tid til afnavling, og udgivet en 30 siders ekspert rapport (se her), der baserer sig på 3 såkaldte ”Cochrane reviews” og alle 55 publicerede videnskabelige undersøgelser af dette spørgsmål, og konkluderet med en anbefaling om sen afnavling defineret som mindst 1 minut efter fødsel. Generelt har barnet fået den ønskede ekstra tilførsel af jern/blod/stamceller efter 1 minut. Hvis den ansvarlige læge eller jordemor i forbindelse med en fødsel, har særlig grund til at anbefale endnu senere afnavling for at nedsætte risikoen for jernmangel, f.eks. ved præmatur fødsel, så har hensynet til barnets umiddelbare helbred første prioritet, og man bør naturligvis følge den anbefaling. Hvis der på den anden side i individuelle tilfælde er relevant med tidlig afnavling (< 10 sek,) f.eks. for at mindske risiko for gulsot hos barnet, så kan man foretage tidlig afnavling. Selvom det på lang sigt kan vise sig at være værdifuldt at gemme stamceller fra navlesnorsblod, så må barnets helbred på kort sigt have højeste prioritet, og man må acceptere at opbevaring af stamceller nogle gange mislykkes ved sen afnavling. I de fleste tilfælde vil blodmængden i navlesnoren dog være tilstrækkelig efter sen afnavling (hvis det defineres som efter 1 min), men jo længere man venter desto større er risikoen at opsamlet blod portion fra navlesnoren indeholder utilstrækkelig mængde celler til at prøven kan opbevares. Hvis man ikke ønsker at gemme stamceller fra navlesnor kan man således vente flere minutter med afnavling. Hvis man vil sikre sig opbevaring af barnets stamceller fra navlesnor, vurderes afnavling efter 1 minut at være et passende kompromis, der både sikrer at barnet får det ekstra tilskud af blod fra moderkagen og at den indsamlede portion stamceller bliver tilstrækkelig stor. Man er altid velkommen til at kontakte vore jordmødre eller læger med specifikke spørgsmål her.