Nyhed fra

Debat om sen afnavling

Globalt har navlesnors blodbanker indsamlet ca 4 mill portioner stamceller og selve opsamlingen er en simpel procedure, der ikke medfører risici for hverken mor eller barn. Når barnet afnavles som WHO anbefalder (mellem 1-3 minutter efter fødslen), får barnet en stor del af det blod, som er i det såkaldte føtale kredsløb og der er fortsat en restvolumen tilbage i navlesnoren og moderkagen, som f.eks. kan opsamles og opbevares til et stamcelledepot. 

En svensk undersøgelse har vist at meget sen afnavling (>3 min), sammenlignet med tidlig (<10 sek) afnavling, nedsatte risikoen for jernmangel i 4 måneders alder. Ved 4 års opfølgning undersøgte man, om tidlig afnavling havde påvirket barnets intelligensudvikling. Man fandt ingen forskel mellem grupperne hvad dette angår, men i en analyse af sekundære parametre konstaterede man, at finmotorik og sociale kompetencer kan være bedre hos drenge (men ikke piger) der blev afnavlet sent. Dette fund er endnu ikke bekræftet af andre undersøgelser, men støtter anbefalingen om sen afnavling.

Den generelle anbefaling (WHO) er, at man venter til der er gået mindst 1 minut, inden man afnavler, hvis der vel at mærke ikke er indikationer for at afnavle tidligere (f.eks. hvis barnet kræver akut behandling lige efter fødslen). WHO har i 2014 undersøgt hele spørgsmålet om tidlig afnavling og udgivet en 30 siders ekspertrapport, der baserer sig på 3 såkaldte ”Cochrane reviews” og alle 55 publicerede videnskabelige undersøgelser af dette spørgsmål og konkluderet med en anbefaling om sen afnavling defineret som mindst 1 minut efter fødsel.

Generelt har barnet fået den ønskede ekstra tilførsel af jern/blod/stamceller efter 1 minut. Hvis den ansvarlige læge eller jordemor i forbindelse med en fødsel, har særlig grund til at anbefale endnu senere afnavling for at nedsætte risikoen for jernmangel, f.eks. ved præmatur fødsel, så har hensynet til barnets umiddelbare helbred første prioritet, og man bør naturligvis følge den anbefaling. Hvis der på den anden side i individuelle tilfælde påkræves tidlig afnavling (< 10 sek,) f.eks. for at behandle et dårligt barn, så nedprioriteres anbefalingen om sen afnavling (1-3 minutter efter fødslen).

Senere afnavling end 1-3 minutter

Selvom det på lang sigt kan vise sig at være værdifuldt at gemme stamceller fra navlesnorsblod, så må barnets helbred på kort sigt have højeste prioritet, og man må acceptere at opsamling og opbevaring af stamceller nogle gange mislykkes ved meget sen afnavling.

I de fleste tilfælde vil blodmængden i navlesnoren dog være tilstrækkelig til et stamcelledepot efter sen afnavling (hvis det defineres som efter 1-3 min), men jo længere man venter, desto større er risikoen at den opsamlede blodportion fra navlesnoren indeholder utilstrækkelig mængde celler til at prøven kan opbevares.

Hvis man ikke ønsker at gemme stamceller fra navlesnoren, kan man godt vente lang tid efter fødslen med afnavling af barnet. Hvis man vil sikre sig opbevaring af barnets stamceller fra navlesnor, vurderes afnavling efter 1 minut at være et passende kompromis, der både sikrer, at barnet får det ekstra tilskud af blod fra moderkagen og at den indsamlede portion stamceller bliver tilstrækkelig stor.

Man er altid velkommen til at kontakte vore jordmødre eller læger med specifikke spørgsmål her.