Nyhed fra

Autolog behandling med stamceller fra navlesnoren

Ud af de 30 navlesnorsstamcelleprøver, som Vita34 indtil udgangen af 2015 har udleveret, har de 20 været anvendt til autolog behandling, dvs. behandling med patienternes egne navlesnorsstamceller.
Har man eksempelvis neuroblastom (læs historien om den 4årige pige fra Spanien – også under nyheder), altså kræft i nervesystemet, kan kræftsvulsterne opstå hvor som helst i det sympatiske nervesystem. Sygdommen rammer primært helt små børn, og 75 % af alle tilfælde er under 4 år. Der ses 8-10 tilfælde af neuroblastom i Danmark om året. Verdensomspændende rammer neuroblastom omkring 5.000 børn om året. Som regel behandles sygdommen med en højdosis af kemoterapi og kirurgisk fjernelse af tumoren. Desuden kan strålebehandling anvendes, hvis det kræves. Ved autolog navlesnorstransplantationer kan overlevelsesraten imidlertid øges betydeligt.
Med de nu 30 anvendelser med navlesnorsstamceller er Vita34 absolut førende i Europa hvad angår udlevering af opbevarede stamceller til privat brug. Vita34 opbevarer omkring 143.000 lagrede stamceller og er – foruden Tyskland – etableret i 22 lande i Europa og resten af verden via datterselskaber og samarbejdspartnere. Siden efteråret 2015 således også i Danmark med StemCare.