Nyhed fra

4-årig behandlet med egne navlesnorsstamceller

Vita 34 ApS’s tyske moderselskab, Vita34 AG, har nu rundet 30. gang for udlevering af opbevarede navlesnorsstamceller til brug for behandling.

Navlesnorsstamcellerne tilhørte en 4-årig pige fra Spanien, der var ramt af kræft i nervesystemet (neuroblastom). Stamcelletransplantationen fandt sted den 29. december 2015 på Hospital Universitario Infantil i Madrid. Forældrene til den 4-årige pige havde tidligt i graviditeten besluttet sig for at opbevare deres kommende barns stamceller i forbindelse med fødslen. Det var disse navlesnorsstamceller, der fire år senere sikrede den vellykkede behandling.

Ud af de 30 navlesnorsstamcelleprøver, som Vita34 har udleveret, har de 20 været anvendt til autolog behandling, dvs. behandling med patienternes egne navlesnorsstamceller.

Har man neuroblastom, altså kræft i nervesystemet, kan kræftsvulsterne opstå hvor som helst i det sympatiske nervesystem. Sygdommen rammer primært helt små børn, og 75 % af alle tilfælde er under 4 år. Der ses 8-10 tilfælde af neuroblastom i Danmark om året.

Verdensomspændende rammer neuroblastom omkring 5.000 børn om året. Som regel behandles sygdommen med en højdosis af kemoterapi og kirurgisk fjernelse af tumoren. Desuden kan strålebehandling anvendes, hvis det kræves. Ved autolog navlesnorstransplantationer kan overlevelsesraten imidlertid øges betydeligt.

Med de nu 30 anvendelser med navlesnorsstamceller er Vita34 absolut førende i Europa hvad angår udlevering af opbevarede stamceller til privat brug. Vita34 opbevarer omkring 143.000 lagrede stamceller og er – foruden Tyskland – etableret i 22 lande i Europa og resten af verden via datterselskaber og samarbejdspartnere. Siden efteråret 2015 således også i Danmark.