Sådan bruger lægerne stamceller fra navlesnorsblodet til behandling

Forstå anvendelsen af stamceller fra navlesnorsblod bedre

Forskningsområderne inden for regenerativ medicin er både store og lovende. Førende forskere mener, at hver syvende person inden længe og i løbet af sit liv, vil få brug for behandling baseret på stamceller. Vita 34 arbejder desuden løbende på at udvide anvendelsesmulighederne med navlesnorsstamcellerne.

“Jeg har allerede i mange år beskæftiget mig med stamceller og navlesnorsblod, og er helt overbevist om, at navlesnorsblod og -væv i fremtiden vil finde bred anvendelse i hele medicinen.“

Dr. Margit Müller (Faglig vejleder, medicinsk-videnskabelig afdeling)

I fremtidens medicin bliver det helt normalt at bruge stamceller som en del af behandlingen. I næsten 22 år har Vita 34’s forsknings- og udviklingsteam, bestående af speciallæger, biologer, biokemikere og medicinsk-teknisk personale, dedikeret sig til  forskning i stamceller fra navlesnorsblod og -væv. I samarbejde med førende universiteter og forskningsinstitutter udforsker Vita 34 løbende nye behandlingsformer for hjerte- og kredsløbssygdomme, sygdomme i det hæmatopoietiske system og type 1-diabetes. 

Her præsenterer vi udvalgte forskningsprojekter med navlesnorsblod mod visse sygdomme og diagnoser:

 

Grundforskning

Vita 34 er meget engageret i grundforskning. I samarbejde med det medicinske universitet i Hannover, udvikler Vita 34 en proces, der udvinder inducerede pluripotente stamceller (ipS-celler) fra navlesnorsblod. Derfra kan man danne specialiserede kropsceller – som fx. hjertets muskelceller eller leverceller.

nabelschnurblut-medizin-grundlagenforschung

Vita 34 er involveret i grundforskning sammen med verdenskendte forskningsinstitutioner. Målet er klart: At finde nye behandlingsformer og muligheder med stamceller fra navlesnoren, og dermed udvikle behandlinger af endnu uhelbredelige sygdomme.

 

Erhvervet høretab

På Children’s Memorial Hermann Hospital i Houston, Texas, bliver børn med høretab behandlet med eget navlesnorsblod. Målet er klart: Forskerne ønsker at finde en alternativ behandlingsmetode, der kan genskabe hørelsen, så børnene undgår problemer med sprogets udvikling, samt problemer i skolen og på jobbet.

 

nabelschnurblut-fruehkindliche-hirnschaedigungen

Hjerneskade i den tidlige barndom kan udløses af et prænatalt slagstilfælde, ved iltmangel under fødslen eller ved ulykke og sygdom. Navlesnorsblod er blevet brugt i off-label forsøg, for at mindske følgerne af hjerneskaden – ofte med stor succes.

Hjerneskade i den tidlige barndom

Hjerneskade i den tidlige barndom kan for eksempel opstå på grund af iltmangel under fødslen, underernæring i livmoderen eller et prænatalt slagtilfælde. Hjerne-skadede børn er blevet behandlet i kliniske og medicinske forsøg med deres eget navlesnorsblod. Lykkeligvis blev mange af patienternes tilstand bedre. Dermed bekræftede man antagelserne fra dyreforsøg i praksis. Man kunne påvise en beskyttende virkning, som blev udløst af stamceller fra navlesnorsblod.

 

Kunstige hudtransplantater

Forskere fra universitetet i Grenada udvikler kunstige hudtransplantater med stamceller fra navlesnoren til klinisk brug efter forbrændinger eller skader.

 

 

 

Massive tumorer

Børn med kræftsygdomme fik, efter kemoterapi, deres eget navlesnorsblod, for at stimulere dannelsen af blod og styrke immunforsvaret.

 

Blodkræft

I dag bruger man typisk stamceller fra raske søskende eller donorer til behandling. Eget navlesnorsblod bruges kun i undtagelsestilfælde.

 

Type 1-diabetes

Børn med juvenil diabetes er blevet behandlet i en klinisk undersøgelse, støttet af Vita 34, hvor der er blevet behandlet med deres eget navlesnorsblod. På den måde skal ødelæggelsen af insulinproducerende celler stoppes via immunsystemet.

 

nabelschnurblut-medizin-herzinfarkt

Der dør op til to milliarder hjerteceller under et hjerteanfald. Vævsmanipulering kan måske reparere disse skader via kroppens eget væv. Stamceller bør derfor blive til hjerteceller.

Stamcellebehandling efter hjerteanfald

Sammen med Universitet i Rostock påviste Vita 34’s forskere i dyreforsøg, at man ved infusion af stamceller fra navlesnorsblod kunne øge blodcirkulationen og forbedre hjertemusklens pumpeevne efter et hjerteanfald.

 

Stamceller ved slagtilfælde

Resultaterne af fælles prækliniske undersøgelser med universitetet i Leipzig og Fraunhofer-Institut (Emilies) viste, at lammelser og bevægelsesforstyrrelser efter et slagtilfælde, kan reduceres ved infusion af navlesnorsblod.