Familien Hedegaard Almstedt,

“Vi nåede det lige”

Familie Hedegaard Almstedt

Susanne og Søren Hedegaard Almstedt fra Viborg blev forældre i 2009. Deres lille søn Mads, blev født ved et planlagt kejsersnit en kold, klar vinterdag i februar måned. Fødslen forløb som planlagt, men to uger før skete der noget, der satte store tanker i gang i den sidste ventetid.

”Lige som vi var sikre på, at vi havde alt på plads og forberedt til Mads’ fødsel, hørte vi, at man kunne opbevare navlesnorsstamceller hos StemCare. Vi havde på intet tidspunkt overvejet muligheden for at opbevare Mads´ stamceller, for ingen havde fortalt os om den, og vi havde heller aldrig hørt om StemCare. Pludselig at stå der i 11. time og skulle tage stilling til noget så vigtigt skabte virkelig kaos i sindene på os. Vi vidste jo, at vi skulle beslutte os meget snart, men vi kunne simpelt hen ikke overskue, om vi skulle have det gjort eller ej”, fortæller Susanne.

Det, der først og fremmest stod i vejen for at træffe en hurtig beslutning, var pengene. ”Vi syntes på det tidspunkt, at det var mange penge at lægge for noget, vi ikke kunne vide, om vores barn ville få glæde af. Min mand og jeg snakkede og snakkede, og først dagen før kejsersnittet – om aftenen – besluttede vi os for, at vi måtte gøre det. At det var en god investering i vores barns fremtid – en slags ”forsikring” af vores lille guldklump. Det, at vi vidste, at man kunne opbevare stamcellerne fra vores barns navlesnor gjorde simpelt hen, at vi ikke kunne vælge anderledes.”

Da Susanne og Søren dagen efter holdt deres lille baby i hænderne for første gang, undrede de sig over, at de nogensinde havde tvivlet på, at opsamlingen af navlesnorsstamceller ville være pengene værd:

”Man kan jo ikke sætte penge på sin kærlighed til sit barn, men det, at vi havde sikret hendes/hans stamceller gav os en ro, som ikke kan købes for penge. Det var en stor lettelse, og havde vi ikke valgt, som vi gjorde, tror jeg, at tvivlen ville have naget os den dag i dag”, fastslår Søren.

Selvom Susanne og Søren kun havde få dage til at beslutte sig i, oplevede de på intet tidspunkt, at StemCare pressede dem til at tage stilling, og de udeblevne salgstaler var paradoksalt nok medvirkende til, at Susanne og Søren endte med at vælge, som de gjorde.

”Det lyder måske mærkeligt, men jeg tror, at ”sales talk” ville have haft den stik modsatte virkning på os”, siger Susanne. ”Vi fik en fantastisk behandling og super information fra alle de medarbejdere, vi talte med, men ingen prøvede på noget tidspunkt at ”lukke handelen”. Alt var helt og holdent op til os, og lige netop derfor ved vi også, at vores beslutning om opbevaring af Mads’ stamceller er vores – og vores helt alene. Det er en rar fornemmelse, for så er pengene givet rigtigt ud.”