Nabelschnurblut

Stamceller fra navlesnoren – behandles og opbevares i Tyskland

Opbevar stamceller fra navlesnoren – stamceller fra en unik kilde.

Med opbevaringer hos Vita 34 får du den største tryghed og bedste kvalitet. Stamcellerne bliver professionelt behandlet og nedfrosset til -180° Celsius hvorefter de opbevares i vores kryo-tanke. Forskellige stamceller kan sikres fra én og samme kilde.  

Professionel forarbejdning i vores laboratorium.

Efter opsamlingen behandles navlesnorsstamcellerne i vores laboratories renrum i henhold til GMP-standard. Vi har de højeste kvalitetsstandarder inden for lægemiddelproduktion. Navlesnorens stamceller bliver beskyttet mod ydre påvirkninger og sikkert og trygt klargjort til langtidsopbevaring. 

Modtagelsen af fødselspakkerne

Med opsamlingen ude på fødestedet begynder rejsen mod et stamcelledepot. 

1. Modtagelse: Fødselspakker med de opsamlede produkter afleveres af kureren gennem slusen.

2. Arbejdsbord: Her pakkes navlesnorsblodpose og navlesnorsbeholder ud og kontrolleres eksternt for første gang.

3. Transportbakker: Efter udpakning placeres blodposen og beholderen med navlesnorsvævet i en transportbakke sammen med de medfølgende protokoller og føres til den næste arbejdsstation.

4. Benbrugsbure: Fødselspakkernes emballage adskilles, sorteres og genbruges.

5. Pakkestation med tilbehørskasser: Her klargøres vigtigt medicinsk udstyr til nye fødselspakker.

 

Forarbejdning i renrum

I renrummet bliver blod og væv fra navlesnoren processet og klargjort til kryopræservering. 

1. Materialesluse: Både til venstre og højre for arbejdsbordet er der materialesluser, hvorigennem navlesnorsblod og navlesnorsvævet kommer ind og ud af renrummet (højre sluse er ikke med på billedet).

2. Laminar Flow arbejdsbænk: Bag skærmen er der filtreret, kimfri luft (renrumsklasse A).

3. Køleplade med tilsluttet kølekompressor: Kølepladerne har en temperatur på omkring 4 grader Celsius. Navlesnorssblodet ligger på dem under dissektionen.

4. Perfusor: Den tidligere beregnede mængde DMSO tilsættes til hvert præparat på en kontrolleret måde via en meget præcis pumpe (perfusor).

5. svejsemaskine: Denne bruges til at svejse de rør, der er nødvendige for at overføre navlesnorssblodet til kryo-bag’en efter forberedelse.

6. Vægt: Efter bearbejdning vejes prøven igen.

 

Forberedelse i fryseren

I fryse-rummet bliver stamcellepræparaterne nedfrosset kontrolleret og derefter overført til  permanent opbevaring ved ca. -180 grader Celsius.

1. Materialesluse: Gennem materialeslusen bliver stamcellerne bragt fra renrummet til fryserummet. 

2. Fryser: Fryserne er computerstyrede så navlesnorsstamcellerne nedkøles kontrolleret til -145 grader Celsius ved hjælp af flydende kvælstof.

3. Påfyldningstank: Påfyldningstankene bruges til at fylde lagertankene med flydende nitrogen og til at forsyne fryserne.

4. Kryotank: Efter nedfrysning overføres prøverne til tanke i rustfrit stål og opbevares der permanent ved temperaturer på ca. -180 grader Celsius.

 

Opbevares sikkert i vores kryotanke

Nach der Aufbereitung wird das Nabelschnurblut bei -180° Celsius kryokonserviert. Damit werden die wertvollen Stammzellen im Nabelschnurblut in einen Kälteschlaf versetzt und über Jahrzehnte haltbar gemacht. Alle Kryotanks bei uns in Leipzig arbeiten stromunabhängig und sind damit vor Ausfällen geschützt.

Sikker opbevaring i vores kryotanke i Leipzig. Efter behandling kryokonserveres navlesnorsstamcellerne ved -180 ° Celsius. På denne måde bringes de værdifulde stamceller fra navlesnoren i en kold dvale og gøres holdbare i årtier. Alle vores kryotanke i Leipzig fungerer uafhængigt af elektricitet og er derfor godt beskyttet mod forskellige hændelser, som f.eks. strømsvigt.