FAQ

De oftest stillede spørgsmål og svar

Hver dag besvarer medarbejderne i Vita 34’s kundeservice spørgsmål over telefonen eller via e-mail. Derfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål vedrørende opbevaring af stamceller fra navlesnorsblod og navlesnor.

Kan du ikke finde dit spørgsmål her? Så bare kontakt os på 7025 7121 eller via mail på info@vita34.dk!

 


 

Spørgsmål: Hvad får vores barn ud af, at vi opbevarer stamceller fra navlesnoren?

Stamceller fra navlesnoren giver barnet og forældrene en alternativ behandlingsmulighed. Stamceller har stort potentiale indenfor behandling af forskellige sygdomme, som kan opstå gennem hele livet; bl.a. sygdomme relateret til blod- og nervesystemet, samt til behandling af cerebral parese og andre skader opstået efter hjertestop, slagtilfælde, forkalkning af arterierne eller diabetes. Når I gemmer jeres barns stamceller, ved I, at stamcellerne altid er der, hvis jeres barn eller barnets søskende skulle få brug for dem – og holder disse muligheder åbne – uanset alderen.

 


 

Spørgsmål: Hvis navlesnorsblod er så værdifuldt, hvorfor opbevarer alle det så ikke?

Selv den dag i dag er langt de fleste mennesker uoplyste om stamcellers potentiale og muligheden for opsamling af stamceller i forbindelse med et barns fødsel. En af grundene er, at det er forskelligt fra land til land om hvorvidt det tilbydes i offentligt regi og derfor er informationen om muligheden meget forskellig.

 


 

Spørgsmål: Kan stamceller fra navlesnoren også hjælpe andre – f.eks. søskende?

En af fordelene ved at gemme stamceller er, at de kan bruges til at hjælpe andre. Det er afgørende, at vævets egenskaber matcher. Der gælder det samme, som ved organdonation. Det er nødvendigt, at donorens og modtagerens vævstyper matcher, for at kroppen ikke afviser cellerne efter transplantationen. Stamceller matcher med 25% sandsynlighed perfekt med søskende, selvom også et mindre godt match kan fungere afhængig af sygdommen. Det vil sige, at I som familie har mulighed for at undgå en potentiel kritisk ventetid i søgningen på en donor og dermed kan komme hurtigere i behandling. Vita 34 kan foretage vævstype bestemmelser, hvis en familie har brug for at kende til stamcellernes egnethed.

 


 

Spørgsmål: Min jordemoder er skeptisk med hensyn til stamceller fra navlesnoren, hvordan kan det være?

Gennem samtaler med jordemødre, har Vita 34 fundet ud at, at jordemødre generelt ikke er så skeptiske over for brugen af stamceller fra navlesnoren, men at der er stor uvidenhed omkring emnet. Faktisk er jordemødre typisk meget nysgerrige og vil gerne have både omfattende og detaljerede informationer. Hvis du har fornemmelsen af, at din jordemoder gerne vil vide mere, sender vi hende gerne noget faglitteratur eller inviterer hende med til et informationsarrangement med vores stamcelleeksperter. Vi holder også løbende informationsdage for jordemødre og jordemoderstuderende, netop for at udbrede kendskabet til stamceller hos denne faggruppe.

 


 

Spørgsmål: Har man allerede anvendt stamceller fra navlesnorsblod?

Der er i alt opbevaret omkring 4,5 millioner stamcelleopsamlinger foretaget på forældres initiativ. Flere end 1.100 stamcelleopbevaringer er blevet anvendt til behandlinger – 100 af disse i Europa og 37 har været opbevaret hos Vita 34. I Japan og USA, der er verdens førende lande inden for navlesnorsblodfeltet, bruger man i dag oftere stamceller fra navlesnorsblod end fra knoglemarv. Man behandler f.eks. både kræft og stofskiftesygdomme samt skader i hjernen. Læger verden over har allerede bekræftet kvaliteten af Vita34’s stamcelleopbevaringer efter at have anvendt dem til behandlinger. I Tyskland, hvor vores laboratorium ligger, er Vita 34 den eneste stamcellebank, der faktisk har udleveret navlesnorsblod til behandling. Vita 34 er derfor førende med erfaring i udlevering af navlesnorsblod.

 


 

Spørgsmål: Hvorfor er ens egne stamceller det bedste valg?

Kroppen udviser optimal tolerance og har lettest ved at acceptere egne stamceller og nye celler produceret heraf. Fremmede stamceller har andre vævskarakteristika og forårsager derfor ofte afvisningsreaktioner. Så længe den enkelte behandling tillader det, foretrækker man typisk kroppens egne stamceller. En undtagelse er ved behandling af sygdomme med genetiske komponenter, f.eks. leukæmi. Man kan ikke bruge egne stamceller til behandling af leukæmi, da der er risiko for at sygdommen allerede ligger indkodet i cellerne. I en situation, hvor en person udvikler leukæmi, vil det være en stor fordel at kunne anvende opbevarede stamceller fra en søskende, såfremt der er vævsmatch – hvilket der er 25 % sandsynlighed for. Derved undgår man ventetiden i donorregistret.

 


 

Spørgsmål: Hvad kan navlesnorsstamceller, som knoglemarven ikke kan?

Stamcellernes alder er af afgørende betydning for successen af en behandling. Jo yngre stamceller, des større potentiale har de. Nylige undersøgelser viser endda, at visse aldersforbundne lidelser såsom åreforkalkning først forekommer, når den pågældende persons stamceller er blevet for gamle til at reparere skaderne selv. Fordi det er tilfældet, foretrækker man, at knoglemarvsdonorer ikke er ældre end 45 år. Når man udtager stamceller allerede ved fødslen, er de på et meget ungt stadie og desuden upåvirkede af miljøet udenfor livmoderen.

 


 

Spørgsmål: Er det risikofrit at opsamle stamceller fra navlesnoren?

Opsamling af stamceller fra navlesnoren er en risikofri, ukompliceret og smertefri proces for både mor og barn. Når dit barn fødes og navlestrengen klippes over, opsamles blodet fra resten af navlesnoren, som stadig er forbundet med moderkagen, mens navlesnorsvævet opsamles efter moderkagen er født.

 


 

Spørgsmål: Hvilke krav stilles der for at udtage stamceller fra navlesnoren?

Opbevaringen af navlesnorsstamceller er underlagt vævsloven og kun med en tilladelse som vævscenter har man lov til at opbevare stamcellerne. Vita 34 i Danmark, Sverige og Norge stiller med personale, der er uddannet til at varetage opsamlingen og jævnligt trænes af ansvarshavende jordemoder i vor vagtcentral. Vita 34 har opsamlere i hele Danmark og store dele af Sverige og Norge. Du kan altid ringe til vores kundeservice og få oplyst om opsamlingsmuligheder på dit fødested.

 


 

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis mit barn får brug for stamcellerne?

Vita 34 har sit eget laboratorium, der hver dag modtager og nedfryser stamceller fra hele verden. Laboratoriet er åbent dagligt, ligesom der er tilknyttet en kurér, der er tilgængelig døgnet rundt. Hvis det skal gå rigtigt hurtigt, kan vi indenfor 96 timer levere stamcellerne til ethvert hospital i verden – naturligvis efter stamcellerne har undergået en række omfattende kontroltest. I de fleste tilfælde, hvor man har brugt stamceller fra navlesnoren fra Vita 34, har vi været i dialog med forældrene og de behandlende læger gennem flere måneder op til en planlagt stamcelletransplantation.

 


 

Spørgsmål: Kan man stadig bruge stamcellerne til behandling, når barnet er blevet voksent?

Voksne kan sædvanligvis også behandles med stamceller fra navlesnoren. På verdensplan er hver tredje behandling med navlesnorsblod udført på voksne. Efter opsamlingen bliver antallet af celler i blodet nøje bestemt i vores laboratorium. Selv når celleantallet ikke er optimalt for en voksen krop, er der gode chancer for en vellykket behandling, fordi de moderne teknikker tillader en opformering af stamcellerne. I øjeblikket undergår disse procedurer stadig kliniske forsøg, men når dit barn er vokset op, bør det være ren rutine.

 


 

Spørgsmål: Hvem står bag Vita 34?

Vita 34 er grundlagt af læger og ledes af læger. Vita 34 beskæftiger også en række biologer, kemikere, biokemikere, jordemødre og laboratorieeksperter – alle med det formål at sikre den højest mulige kvalitet og maksimale sikkerhed.

 


 

Spørgsmål: Hvilke erfaringer har Vita 34?

Vita 34 er grundlagt i 1997 og har Tysklands største erfaring med hensyn til opbevaring af stamceller. Vi har opsamlet og opbevarer mere end 215.000 stamcelleportioner og har indtil ultimo 2016 frigivet 37 opbevaringer til behandling.

 


 

Spørgsmål: Hvad betyder navnet ’Vita 34’?

’Vita’ er det latinske ord for ’Liv’. Tallet 34 står for overflademolekylet CD 34, som kendetegner de bloddannende stamceller. Vores navn symboliserer virksomhedens og medarbejdernes ansvar. Det står for høj kvalitet og en sikker opbevaring af stamcellerne – og dermed for beskyttelsen af livet.